6 anledningar att välja Binero.Cloud

Svenskt och säkert

Vi fokuserar helt och fullt på den svenska marknaden och erbjuder en molnlösning med mycket hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten levereras från vårt eget nybyggda datacenter i Sverige och du har alltid tillgång till svensk support. Säkerhet är givetvis av största vikt hos oss, och vi håller toppklass på såväl fysisk som virtuell säkerhet. Alla data som hanteras finns alltid i Sverige och omfattas endast av Svensk lagstiftning. All backup sker off-site mot något av våra andra datacenter i Sverige. Vi är även ISO-certifierade enligt 9001, 14001 samt 27001 vilket är ett betyg på att vi tar såväl miljömedvetenhet och informationssäkerhet på största allvar och håller hög kvalitet i allt vi gör.

Läs mer

Testa gratis

Miljö & Hållbarhet

Vi är stolta över att vårt miljömässiga avtryck är minimalt – något som väldigt få av våra konkurrenter kan hävda. Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår organisation. Vi har en väl utvecklad miljöstrategi och vårt helt nybyggda datacenter i Vallentuna, som Binero.Cloud levereras från, är extremt energisnålt.  Dessutom använder datacentret enbart förnybar energi och genererar fjärrvärme till invånarna i Vallentuna kommun.

Läs mer

Prestanda

Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora internationella molnleverantörerna. Med IaaS (Infrastructure as a Service) från oss får du ”IT på kran”, där kostnaden kan följa utvecklingen av verksamheten. Med vår molnlösning köper du enbart den prestanda du behöver, just när du behöver den.

Läs mer

Vi tror på...

"Precis som vi vill veta att den mat vi äter och de kläder vi bär tillverkas på ett schysst, säkert och hållbart sätt, gäller detsamma för hur våra personliga och professionella data skyddas och hanteras."

Självbetjäning

I vårt datacenter hanterar du din virtuella IT-miljö helt på egen hand – om du vill. Om du föredrar att få hjälp finns vår support och våra tekniker tillgängliga. Hos oss kan du skapa en avancerad IT-miljö, helt anpassad efter din egen kravbild. Administrationen sker via en enkel webbportal eller API. Alla funktioner du behöver är bara ett klick bort!

Läs mer

Enkelhet och tydlighet

Hos Binero.Cloud betalar du för vad du använder – utan att behöva förstå en myriad av komplexa mätpunkter och trappstegar. Hos oss ingår allt utan extra kostnad. Detta skapar förutsägbarhet, både för nuläget men även för framtida expansion. Vi har inte heller några bindningstider för våra tjänster.

Läs mer

Öppen källkod

Våra tekniska lösningar bygger på öppen källkod, framför allt OpenStack-projektet. Detta borgar för högsta stabilitet och den senaste funktionaliteten. Projektet växer ständigt och är en ”de facto-standard”, både för privata och publika moln av alla storlekar.

Läs mer

Svensk lagring.
Svensk lagstiftning.
Svensk support.

Värna om miljön.

Öppna ett konto.

  • Hög prestanda och säkerhet.
  • Modern maskinpark.
  • Minimalt miljömässigt avtryck.
  • Data lagras endast i Sverige.
  • Hantera själv eller ta hjälp av oss.
  • Tydlig och enkel administration.

Rätt lösning för ditt molnbehov.
Testa Molnguiden!

Låt oss hjälpa dig att nå dina miljömål på ett säkert sätt!

En säker och hållbar molntjänst är en tydlig positionering för företag gentemot deras kunder, medarbetare och omvärld. Uppfattningen om ett företag kretsar kring så mycket mer än själva tjänsten eller produkten som erbjuds. Det handlar om hur man tillhandahåller denna tjänst. Detta gäller minst lika mycket molntjänster som andra tjänster. Här är Binero.Cloud ett naturligt val.