Chat with us, powered by LiveChat

Senaste blogginläggen

5 november, 2018
cloud security

Företag har dålig koll på tjänster och data i molnet

Att allt fler företag, myndigheter och organisationer väljer att flytta sin information till molnet är ingen nyhet – men faktum är att marknaden växer i snabbare takt än de flesta förutspått.
30 oktober, 2018

Sista chansen att registrera sig som beta-testare för Binero.Cloud!

Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område, speciellt med en IaaS-lösning som centreras kring prestanda, miljö, säkerhet samt faktumet att data lyder under svensk lagstiftning.
11 oktober, 2018
binero.cloud på OpenStack Days Nordic

Därför är OpenStack framtiden

Att allt fler företag, myndigheter och organisationer väljer att flytta sin information till molnet är ingen nyhet – men faktum är att marknaden växer i snabbare takt än de flesta förutspått.

Varför Binero.Cloud?

Prestanda

Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora internationella molnleverantörerna. Med IaaS från Binero.Cloud får du IT på kran, där kostnaden enkelt kan följa utvecklingen av din verksamhet. Historiskt sett har investeringarna i hårdvara anpassats efter topparna, med vår molnlösning köper du den prestanda du behöver just nu.

Svenskt och säkert

Binero.Cloud fokuserar på den svenska marknaden. Det vi erbjuder är en molnlösning med mycket hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten levereras från våra egna datacenter i Sverige och du har alltid tillgång till svensk support. Säkerhet och integritet är givetvis av allra största vikt – både fysiskt och virtuellt. Alla data som hanteras finns alltid i Sverige och omfattas endast av Svensk lagstiftning.

OpenStack

Vi har valt att basera vår molntjänst på OpenStack, ett av de främsta skälen till det valet är att det ska vara enkelt för dig som kund att flytta dina tjänster till och från vår molntjänst. Många internationella molnplattformar är baserade på OpenStack, vilket ger användaren friheten att flytta mellan molnplattformar eller att använda flera molnleverantörer samtidigt.

Kundnöjdhet

Bineros hyllade kundkultur och support kommer givetvis att genomsyra även Binero.Cloud. Detta innebär att stela avtal, långa bindningstider och teknisk inlåsning är något andra leverantörer får ägna sig åt - vi gör det inte!

ISO-certifierade

Vi är ISO-certifierade i Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Informationssäkerhet (ISO 27001).

Bäst på moln

En stor skillnad på vår molnlösning jämfört med våra konkurrenter på marknaden är den bredd vi kan erbjuda utöver själva molntjänsten. Hos oss väljer du som kund själva vad du vill göra i egen regi och vad du vill att vi tar ansvar för. Vill du använda den som en ren IaaS-tjänst där du själv tar ansvar för driften fungerar det bra. Vill du ta hjälp av våra konsulter för uppsättning, drift, övervakning och underhåll går det lika bra. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning som passar varje unik kund.

Miljö

Binero.Cloud är stolta över att vårt miljömässiga avtryck är minimalt – något som väldigt få av våra konkurrenter kan hävda. Vi har en väl utvecklad miljöstrategi där våra datacenter dels är mycket energisnåla, men också bara använder förnybar energi och genererar återanvändbar värme till invånarna i närområdet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Det här är Binero.Cloud


Kontakta oss!