23 juli 2019

3 diagram som kommer förändra din syn på AI-marknadsföring

AI-marknadsföring gör det enklare för företag att analysera och förstå försäljningsprocesser, jämföra sina strategier och bidrar i slutändan till ett bättre försäljningsresultat. AI-drivna insikter hjälper också till att bryta ner datasilon så att marknadsavdelningen och säljavdelningen kan samarbeta bättre kring kampanjer. Marknadsföringen är mer analytisk än någonsin tidigare och för att bli framgångsrik måste dagens marknadschefer ha koll på vilka värden och KPI:er som ska analyseras och varför de varierar.

  • Det är dubbelt så sannolikt att framgångsrika företag använder AI för marknadsföring, enligt Adobes senaste analys Digital Intelligence Briefing.
  • Företag som verkar inom handel beräknas, enligt IDC, investera 5,9 miljarder dollar i år på AI-baserade marknadsförings- och kundservicelösningar för att förbättra kundernas köpupplevelse.
  • Marknadsförare inom finansbolag använder AI i högre grad än alla andra branscher – 37 procent av bolagen på finansmarknaden använder AI redan idag.
  • Försäljnings- och marknadsavdelningar samarbetar oftast med hjälp av Configure-Price Quote (CPQ) och Marketing Automation AI-baserade applikationer.
  • Försäljningschefer förutspår att AI-utvecklingen kommer att öka med 155 procent de kommande två åren.

Man har kommit fram till att  AI är teknikens marknadschef och deras avdelningar måste överträffas i dagsläget. De bästa marknadscheferna balanserar den intensiva pressen av att driva marknadsföring med kvalitativa faktorer som gör att företagets varumärke och kundupplevelse är unika. Med större inblick i hur en potentiell kund fattar beslut (när, var och hur de köper) innebär det att marknadscheferna når en ny nivå av exakthet i slutresultaten.

Vi kan enkelt säga att AI bidrar pålitlig till att förbättra data om potentiella kunder, kund data, segmentering, prissättning och service.

Ett exempel på detta kan ses från den senaste Forbes Insights- och Quantcast-forskningen, Lessons of 21st-Century Brands Modern Brands & AI Report (se sida 17).

Dessa diagram från visar hur AI utvecklar marknadsföringen:

21% av försäljningscheferna är beroende av AI-baserade applikationer idag, majoriteten samarbetar med marknadsavdelningen som delar dessa applikationer tillsammans.

Försäljningscheferna förutspår att deras användning av AI kommer att öka med 155% de närmaste två åren. Försäljningscheferna förutser att AI kommer att nå kritisk substans år 2020 när 54% räknar med att använda denna teknik. Marknadsföring och försäljning blir beroende av AI-baserad marknadsautomatisering, configure-price-quote (CPQ) och smarta försäljningssystem för att öka intäkterna och vinsttillväxten.

Källa: Salesforce Research, State of Sale, 3: e upplagan. (sid 58, PDF)

22% av marknadsförarna använder för närvarande AI-baserade applikationer, ytterligare 57% planerar att använda de närmaste två åren.

45% av retailers planerar eller har redan implementerat AI som en fundamental grund i markands strategin. För att förbättra och utveckla deras ”multi channel” och kundengagemang.

Läs hela artikeln här (eng text)

Andra artiklar som vi tror du vill läsa:

Gartner: ”Databas i molnet är framtiden”

Film om Bineros supergröna datacenter – nu med engelsk textning

Så förbereder du för en smidigare molnresa