28 februari 2019

Binero är Premiumpartner för Miljöstrategidagarna 2019

Konferensen Miljöstrategidagarna anordnas av tidningen Miljö & Utveckling och är en Sveriges viktigaste sammankomster för att lyfta vikten av miljö- och hållbarhetsarbete i svenska organisationer. Konferensen pågår i två dagar och höjdpunkten är utdelningen av Miljöstrategipriset som i år delas ut för femte året.

För Binero Group där bl.a. Binero.Cloud ingår, är frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet inte bara något vi diskuterar och använder i marknadsföringssyfte, utan något som genomsyrar allt vårt arbete – från hur vi agerar internt på kontoret till hur vi skapar tjänster och produkter med miljöhänsyn i förarsätet. Inte minst återspeglas vårt miljöåtagande i vårt helt nybyggda datacenter DCS01 i Vallentuna, norr om Stockholm – som helt och hållet byggts för att stå för ett så litet klimatavtryck som möjligt (läs gärna mer här om varför det är av yttersta vikt av moderna datacenteraktörer tar ansvar för miljön i alla led).

Med tanke på att allt fler organisationer använder molntjänster, och att lagringsbehovet i världen fortsätter att öka i lavinfart, så anser vi att det är viktigt att så många som möjligt sätter sig i IT-industrins miljöutmaningar – och i slutändan väljer leverantörer som tar ett tydligt ansvar för miljön och klimatet.

Därför har Binero valt att bli Premiumpartner för 2019 års upplaga av Miljöstrategidagarna som äger rum 6-7 november.  Vi kommer både finnas på plats i utställningsdelen för att nätverka och hålla en keynote på scenen där vi berättar om hur vi lyckades bygga ett av världens allra grönaste datacenter – ett arbete vi är oändligt stolta över. Vi hoppas att ni dyker upp och lyssnar på oss!