4 april 2019

Binero Groups nya datacenter officiellt invigt

Det har redan varit igång i några månader, men under onsdagen var det dags för officiell invigning av Binero Groups nya datacenter i Vallentuna. Datacentret, som Binero Group byggt i samarbete med energibolaget E.ON, är ett av världens absolut miljövänligaste. Detta tack vare att man lyckas förena tre viktiga nycklar till klimatsmarta datacenter: dels använder datacentret enbart förnybar energi och dels återförs överskottsvärmen till Vallentuna kommuns fjärrvärmenät där det värmer bostäder och byggnader. Dessutom har datacentret, tack vare smart arkitektur och tekniska lösningar och ett hårt fokus på strömsnål utrustning, en mycket lägre energiförbrukning än vad som är normalt för datacenter.

– Bineros nya datacenter är ett tydligt exempel på hur vi går i bräschen för en ny generation av supergröna datacenter, som också kan stå för ett betydande energitillskott. Vi är övertygade om att en stark miljöhänsyn kommer att vara en självklarhet för alla IT-leverantörer i framtiden. Detta gäller inte minst för att kunder kommer att kräva det, sa Göran Gylesjö, vd för Binero Group.  

Ett datacenter med användarvänlighet i fokus.

Göran Gylesjö fortsatte med att berätta att datacentret redan idag hostar bland annat 250 000 webbplatser och över 500 000 DNS-tjänster. Han var också mycket glad över samarbetet med E.ON och förklarade att kombinationen av de båda bolagens olika kunskapsområden har varit ett vinnande koncept. Ett exempel är att man har uppnått en redundansnivå som är bäst i klassen. Man lyckas ha full redundans från två separata elnät ända in i servrarna.

– Vi har byggt datacentret med bästa möjliga redundans, miljötänk och säkerhet i fokus. Det fina är att alla dessa delar går hand i hand. Vi har inte behövt tumma på något till bekostnad av de andra. Jag brukar säga att det här datacentret är byggt av nördar, med det menar jag att allt sitter i detaljerna. Allt från hur elcentralerna är placerade för att minimera luftströmmar och hur hela datacentret håller en minimal ljudnivå så att arbetsklimatet blir så bra som möjligt. Ända till hur all kabel är fördragen så att en kund enkelt kan ställa in sina servrar i hallen och vara i drift inom någon timme, säger Göran Gylesjö. 

Spillvärmen skjuts nu ut i Vallentunas fjärrvärmenät.

Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige, var också stolt över att nu få inviga datacentret. Han berättade att det är första gången E.ON varit med och byggt ett helhetskoncept för datacenter. Att hållbarhet och leveranssäkerhet genomsyrar hela upplägget ligger helt i E.ON:s satsningar på klimatsmarta energilösningar.

– Som i alla datacenter genereras här inte bara datalagring utan också en hel del spillvärme. Detta är något som i vanliga fall skulle bara fläktas bort. Här har vi tillsammans med Binero Group tagit fram en energilösning där vi istället tar tillvara på överskottsvärmen och distribuerar ut den till våra fjärrvärmekunder i Vallentuna kommun. På så blir den till maximal nytta för både kunder och för samhället. Fullt utbyggd kan överskottsvärmen från datacentret stå för cirka en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.

Det sedvanliga röda bandet blev klippt av Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Hon var mycket glad över det nya datacentret i kommunen. ”Framtiden är redan här” var hennes slutsats kring hur datacentret designats med miljöhänsyn i varje steg.