8 maj 2019

binero.meet 2019 – DATAINTEGRITET 2019 & IT-INDUSTRINS KLIMATAVTRYCK

binero.meet är ett gratis halvdagsseminarium arrangerat av Binero Group där fokus i år sätts på två ämnen som är högaktuella idag och som influerar Binero Groups tjänster och användandet av dessa; dataintegritet och IT-industrins klimatavtryck. Genom olika externa föredragshållare kommer vi presentera olika perspektiv på dessa två ämnen som kan skapa insikter, bred förståelse och ny kunskap.

binero.meet 2019 tar plats den 4:e juni och genomförs på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 (vid Centralstationen) i Stockholm.

Anmäl Dig här!

 

Vad är binero.meet:

binero.meet är ett halvdagsseminarium (kl. 13.00 – 17.00). Fokus är på två ämnen som är högaktuella och som influerar Binero Groups tjänster och användandet av dessa; dataintegritet och IT-industrins klimatavtryck. Genom olika föredragshållare/talare vill vi presentera olika perspektiv på dessa två ämnen. Dessa olika perspektiv kan skapa insikter, bred förståelse och ny kunskap.

Vårt allra mest grundläggande mål med binero.meet är att åhörarna ska gå därifrån och känna att de har fått ny relevant kunskap till sig och att det var väl spenderade timmar som kan hjälpa dem i deras arbete på ett eller annat sätt. Detta är första året vi genomför binero.meet och vi är fokuserade på att göra ett högkvalitativt arrangemang i både innehåll och genomförande.

Fokus 2019:

  • Dataintegritet 2019 – Vår ambition är att spegla de utmaningar som finns kring dataintegritet från olika perspektiv. Vi genomlyser det legala resonemanget vad gäller nationella och internationella regelverk. Hur hanterar myndigheter, privata företag och proffs de utmaningar som existerar idag. Här vill vi presentera olika perspektiv kring vad som gäller, hur man arbetar med ämnet, vad man ska tänka på och exempel på utmaningar som finns.
  • IT-industrins klimatavtryck – Med detta ämne strävar vi efter att visa på hur verkligheten idag ser ut samt hur detta praktiskt påverkar kunder och företag. Vi vill även måla ut hur framtiden kommer att eventuellt utveckla sig. Även här vill vi visa på olika vinklar in på ämnet. Allt från hur IT-omvärlden de facto ser ut idag till hur företag och det offentliga hanterar klimatavtrycket.

Ev. frågor eller funderingar besvaras av våra medarbetare via Övriga frågor.