1 augusti 2019

Cloud-nativ metoden. Hur när och varför?

"Cloud-native" är en metod för att bygga applikationer som ofta innehåller molntjänster på dynamiska plattformar. Det är förvisso en brant inlärningskurva, men dessa teknologier och tekniker drar nytta av fördelarna med molnberäkningsmodellen till fullo.

 

Hantera applikationsoperationer genom smidiga DevOps-processer och kontinuerliga leveransledningar ger organisationer möjlighet att lättare bygga och köra nya applikationer i moderna miljöer som offentliga, privata och hybridmoln.

Läs om våra hybridmoln här!  

Denna dramatiska förändring i hur applikationer är uppbygda och distribuerade har en enorm potential för IT. Fördelarna leder till lägre driftskostnader, förbättrad prestanda, ökad effektivitet och ökad affärsmiljö. På en bred nivå innebär detta en accelererad hastighet till marknaden, förmågan att stödja snabb expansion och mer marginal eftersom avdelningar endast betalar för ytterligare resurser efter behov.

Företag som Airbnb, Netflix och Uber är i framkant  av sina respektive marknader på grund av deras nyare, snabbare, effektivare, ”användarcentriska” gränssnitt och tjänster. Dessa teknikdrivna företag är inbyggda i molnet,  utan ett fysiskt fotavtryck och roterar rutinmässigt och säkert för att möta kundernas krav i en takt som de flesta företag – som kämpar för att migrera från äldre teknik – bara kan avundas på avstånd.

”if it ain’t broke- don’t fix it”

Problemet är att övergången till cloud-native inte bara kräver grundläggande förändringar i IT-arkitekturen, utan även hela IT-ekonomin som ska stödja den. IT-chefer, som möts med krympande budgetar, är ofta inte är villiga att – eller helt enkelt inte kan – underhålla.

Experter har pratat om digital förvandling till döden i minst fem år – en konversation där moln-native teknik förekommer kraftigt. Några företag har omfamnat denna möjlighet med gusto. De hinner före konkurrenterna. Men de flesta företag, särskilt de som är mest riskvilliga, har inte gjort många förändringar. Tyvärr dominerar IT-mantraet, ”if it ain’t broke- don’t fix it”, fortfarande.

IT-proffsen ansvarar i slutändan för att hålla ledande team på rätt spår när det gäller de tekniska investeringar som planeras för sina organisationer. Men  för cloud-native är inte fallet alltid lätt. Det kräver inte bara en finansiell investering, utan ett betydande IT-åtagande för utvecklingen, från HR på en företags kulturell front, och viktigast av allt, erkännande från COO och styrelse att IT verkligen är en strategisk drivkraft för organisationen.

Hantera ny komplexitet

Med löfte om ökad effektivitet, flexibilitet och skalbarhet är det lätt att se varför ambitiösa IT-proffs och strategiledare bland oss driver våra organisationer för att gå mot molnbaserade metoder. Men dessa fördelar ger ny komplexitet som måste hanteras korrekt.

IT-proffsen som har i uppgift att hantera övergången till en moln-nativ arkitektur måste utforma nya och kreativa metoder om de lyckas hantera och navigera i denna förändring. Det handlar inte bara om att sätta rätt verktyg på plats, utan också behovet av att skapa ett mottagligt och anpassningsbart system för fortsatta framsteg.

Effektiv övervakning är avgörande. Den traditionella framgångsrapporteringsmodellen som gynnas av IT-team är SLA (servicenivåavtal). Men SLAs ger endast den minimala acceptabla prestanda som IT är villig att acceptera, medan ledningen letar efter en slutsats om affärsframgångar och avkastning på utvecklingsinvesteringar.

För IT-proffs som vill göra ett affärsfall för cloud-native är rätt övervaknings- och rapporteringssystem avgörande. Att rapportera endast minimal acceptabla prestanda förhindrar IT-diskussion. IT måste hamna i nära anslutning till verksamheten för att mildra risken, möjliggöra transformation och bevisa framgång för att bygga budgetar – och verkligen förändra kultur.

Kompetens värda att investera

Även när beslutet har gjorts och ledningen har godkänt utvecklingen, är kompetensgapet fortfarande ett av de största, men ofta förbisedda, reflektionerna när man genomgår stora övergångar som dessa. SolarWinds IT-trenderapport 2019 såg att 70% av alla undersökta tekniska proffs inte är säkra på att ha alla nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt kunna hantera sina IT-miljöer under de kommande tre till fem åren. Faktum är att nästan en av fem (19%) brittiska IT-proffs kände sig outrustade för att implementera eller hantera automatisering och orkestrering med deras nuvarande skicklighet.

Utan förbättringar i tids- och budgetbegränsningar säger de flesta tekniska proffs (70%) att de säkert inte kommer att kunna hantera framtida innovationer. Denna verklighet sätter i slutändan företagen i risk för prestanda och konkurrens, vilket gör att prioriteringen av kunskap och karriärutveckling för tekniska fördelar, hamnar i andra hand.

En vändpunkt

Cloud-native byte är en sällsynt möjlighet för både nya och etablerade företag. Medan de flesta IT-avdelningar bara blir bekväma att käbbla sina hybrid-IT-miljöer, så kan löftet om nästa steg – moln-native – inte hända om vi är för snävt fokuserade på årtionden gamla mätvärden och rapporteringar. Att mäta grundläggande SLA är inte längre tillräckligt.

Lyckligtvis kommer en vändpunkt. Trots utmaningar ser man företag investera i moln anpassning som för dem mer framåt än helt still stående i utveckligen.  De närmaste åren kommer visa ett moln-nativ tillvägagångssätt verkligen skjuta i höjden, medan de som inte kan minska omvandlingsrisken kommer att falla bakom. Även om det representerar nya kunskapsinvesteringar i förväg, betalar denna strategi karriär och företagsutdelning i en snabbt föränderlig värld.

 

För att läsa hela artikeln och se källor se: LÄNK