11 oktober 2018

Därför är OpenStack framtiden

Open Stack

OpenStack-projektet växer kraftigt, investeringarna flödar in och utvecklingen går mycket snabbt. Det var några av de grundläggande lärdomarna under OpenStack Days Nordic 2018 som ägde rum 9-10 oktober i Stockholm. Binero Group var givetvis på plats i mässhallen för att presentera både vår nya IaaS-tjänst Binero.Cloud och vårt nya supergröna datacenter i Vallentuna. Att döma av såväl antal besökare och antal leverantörer som slutit upp, börjar IT-världen nu fullt ut förstå de många fördelarna med det öppna molnekosystemet OpenStack.

Ett av de mest ”talande” huvudtalarspåren stod Jonathan Bryce, vd för The OpenStack Foundation, för. Han pekade flera gånger på styrkan i hur OpenStack-commmunityt stadigt brett ut sig över världen och får allt starkare fotfäste överallt. Samarbetet inom OpenStack är avgörande för att det går så bra.

– I dag är vi en global rörelse som hjälper och understödjer varandra för att göra OpenStack så bra som möjligt.

Han gav också flera exempel på hur stora globala företag börjat förlita sig på OpenStack – men att det givetvis också ställde nya krav på OpenStack-communityt att kunna erbjuda mer omfattande tjänster för alla upptänkliga branscher.

– Vi ser till exempel en ökande efterfrågan inom handel, forskningsinstitutioner och bankväsendet. Och alla kommer med sina specifika krav och behov. De vill helt enkelt kunna göra mer, på fler sätt och på fler platser.

Bryce pekade på att vissa stora organisationer kunde sträva efter att ha hundratals moln, och hur OpenStack gått ifrån att vara ett populärt alternativ mestadels för ren virtualisering, till att nu utvecklas extremt snabbt och lägga till allt fler funktioner och möjligheter, som till exempel maskininlärning.

– Hårdvara spelar också en roll igen, folk vill ha specifika saker men med alla fördelar de får hos virtuella servrar.
Sammantaget menar Jonathan Bryce att den övergripande trenden är en ökad diversifiering, och att detta öppnar stora möjligheter för OpenStack-världen.

– Den gamla devisen om att molnet kommer att konsolideras stämmer helt enkelt inte utan vi ser tvärtom en diversifiering i tjänsterna och behoven.

”Öppen källkod styr världen”

Från OpenStack Foundation var även chefsingenjören Thierry Carrez på plats. Han höll ett tal som inleddes med att han gick igenom lite av OpenStacks historia, och till exempel pekade han på hur projektet startade med utgångspunkt i att all infrastruktur i molnet varken kan eller bör styras av enbart tre amerikanska jättebolag. Och det går ju inte att göra annat än att konstatera att projektet verkligen lyckats etablera sig som det överlägset klaraste (och på alla sätt smartaste) alternativet till dessa tre jättar (vi antar att alla som läser det här vet vilka han syftade på). Sedan gick han över till att prata lite om hur projektet har utvecklats och vilka utmaningar man stått inför. Och dessa delar OpenStack med i princip alla delar av den öppen källkod-baserade världen.

– Öppen källkod styr världen, men det är fortfarande svårt att integrera allt på ett bra sätt.

Därför har mycket av den senaste tidens arbete med OpenStack fokuserat just på integration, och han lyfte fram fördelarna i den senaste versionen av OpenStack-operativsystemet, Rocky, samtidigt som han pekade på att man nu också utvecklat sina första tjänster som ”inte är OpenStack”. Mycket fokus har också lagts på att bättre definiera OpenStack, och tydliggöra vad det är, och vad det inte är.

Ur vår egen synvinkel kan vi på Binero.Cloud bara tacka för två intressanta och givande dagar. Det har varit fantastiskt att se så mycket intresse för OpenStack, lyssna på vilka behov som finns och dessutom se hur olika leverantörer gärna pitchar in sig för varandra och föreslår samarbeten i såväl liten som stor skala, för att kunna vässa varandras erbjudanden till kunderna. Samarbetsviljan och känslan av gemenskap, oavsett vilka som i slutändan betalar våra respektive löner, är sannerligen styrkan och det vackraste med öppen källkod-världen!