25 november 2018

Därför ska du använda lastbalansering

Lastbalansering

I dagens hyperuppkopplade värld ställs det allt större krav på webbplatser. Användarna förväntar sig att en webbplats alltid ska vara tillgänglig och snabb – annars är risken överhängande att de i stället går till en konkurrent som kan uppfylla de förväntningarna. Att som företag med en förväntad stor besökstillströmning förlita sig på enbart en webbserver är minst sagt vanskligt. Om den webbservern blir överbelastad av trafik eller råkar ut för andra problem, riskerar hela webbplatsen att gå ner eller fungera högst otillfredsställande.

För onlinebutiker kan detta bli extremt kostsamt, då varje minut av nedtid under till exempel julen eller Black Friday snabbt leder till stora försäljningsförluster. Dessutom är strulande och långsamma webbplatser dåligt för ett företags rykte på nätet, och kan leda till att kunder inte kommer tillbaka om de inte är nöjda med upplevelsen under sitt första besök. Som tur är finns det en mycket bra lösning på många av de ovanstående problem – lastbalansering.

Lastbalansering innebär precis som det låter att balansera last över flera olika enheter – att helt enkelt skapa en jämn fördelning av arbetsbördan mellan samverkande datorer, oftast servrar på en webbplats. Lastbalansering gör på så sätt att din webbplats eller webbtjänst är nåbar på nätet i väldigt mycket högre grad än om du (eller din leverantör) inte hade använt lastbalansering. Om ett företags webbplats har en stor mängd besökare kan lastbalansering därför vara helt avgörande för affärsnyttan.

När det kommer till lastbalansering så är det absolut vanligaste användningsområdet som sagt att du använder det för att lastbalansera webbplatser, av prestanda- och säkerhetsskäl. Fördelen är att du får en mer skalbar och kostnadseffektiv prestanda genom att lastbalanseraren gör att du kan tillföra fler webbnoder när behovet (besökstrycket) är stort, och sedan kan skala ned igen när trycket inte längre är lika stort. Dessutom får du också en ökad säkerhet ”på köpet”, har du fler än en nod i ett kluster har du även säkerställt att om det blir fel på en nod, så finns det fler som kan ta över lasten. Därmed påverkas inte besökarna.

Det går givetvis att använda denna teknik i hur stor utsträckning du vill, jagar du millisekunder i responstid kan du till exempel lastbalansera geografiskt för att alltid leverera från den webbnod som geografiskt sett är närmast besökaren.

Här är några av de främsta fördelarna med lastbalansering:

 • Tillgänglighet och snabbhet
  Med hjälp av lastbalansering fördelas som sagt trafiken mellan flera resurser, vilket gör att fler besökare kan få optimal tillgång till webbsidan samtidigt – och du klarar av en stor och plötslig ökning i trafiken. Du får en avsevärt högre upptid och minimerad svarstid på din webbplats eller webbtjänst. Med lastbalansering kan du alltså känna dig trygg över att webbsidan är maximalt tillgänglig och håller en optimal hastighet. Fördelningen av trafiken över flera servrar gör att svarstiden hålls nere till ett minimum, vilket är bra för både för dina besökare och för hur Googles rankar din webbplats i sina sökresultat – sökalgoritmen är djupt förälskad i snabba och stabila webbplatser.
 • Kapacitet och skalbarhet
  Med lastbalansering får du möjlighet att väldigt snabbt kunna skala resurserna efter behovet du har just nu. Att inte ha en lastbalanserare kommer att innebära nedtid om du behöver tillföra resurser. Lastbalansering gör det också lättare att hålla koll på både aktuella och historiska trafiktrender, och på så sätt kunna förutse trafiktoppar och utifrån detta avsätta tillräckliga resurser (skala upp/ner ytterligare).
 • Underhåll och säkerhet
  Underhållet av plattformen förenklas avsevärt, och här finns även en kostnadsaspekt. I stället för att behöva avsätta personalresurser eller betala din leverantör dyra pengar för att hantera underhåll på nattetid kan du genom att ha ett bra klustertänk hantera underhåll på dagtid i full drift. Har du fem noder i ett kluster med 50 procent belastning, är det enkelt att plocka ut två noder ur klustret, uppdatera dessa, sätta tillbaka dem i klustret igen och gå vidare med nästa par. På detta sätt påverkas inte upptiden alls. Att sprida lasten mellan flera noder gör på så sätt att du kan ha driftmässiga problem men ändå ha din verksamhet i full drift samtidigt. Detta gör hanteringen av webbplatsen både säkrare och enklare.
 • Ekonomi
  Genom att enkelt kunna skala din driftmiljö kan du på ett helt annat sätt spara in pengar på att bara använda de resurser som verkligen krävs – det finns till exempel ingen anledning att året runt betala för resurser till din e-handel baserat på behoven kring jul eller Black Friday, utan du kan betala för de resurser du har behov av vid varje specifikt tillfälle.

Vill du veta mer om hur lastbalansering fungerar hos oss och hur det kan stärka upp alla dina webbrelaterade tjänster? Tveka inte att kontakta oss!