14 september 2018

Därför ska du välja en lokal molnleverantör

Molntjänst Binero

Att allt fler företag, organisationer och myndigheter siktar in sig på molnet är ingen nyhet. Användandet av tjänster och infrastruktur i molnet har växt lavinartat de senaste åren. Denna övergripande trend har givetvis medfört att även allt fler IT-leverantörer vill finnas på plats i molnet och fånga upp kundernas behov. För dig som kund kan det ganska snabbt bli lätt oöverskådligt att klura ut vilken typ av molntjänst din organisation behöver – och inte minst vilken typ av leverantör ni ska anförtro era data till. Så, hur går du tillväga för att hitta den optimala leverantören?

Det finns förstås inga standardsvar utan det beror i hög grad på vilken typ av organisation ni är. Har ni en egen kompetent IT-avdelning blir flytten till molnet kanske mest en effektivisering och kostnadsbesparing, men där ni själva fortfarande sköter det mesta av det tekniska. Andra organisationer kan i större utsträckning behöva hjälp med både själva migreringen, alla inställningar och den fortlöpande driften med allt vad det innebär.

Det är ingen hemlighet att molnmarknaden domineras ganska rejält av ett fåtal amerikanska jättar. I delar av branschen har det därför länge funnits en oro att dessa jättar, med sina oslagbara ekonomiska muskler, på ganska kort sikt ska konkurrera ut alla andra och låsa fast kunderna hos sig själva.

Så, kanske någon undrar, är det inte lönlöst för Binero.Cloud och alla andra mindre molnleverantörer att kliva upp i ringen och försöka fajtas med dominanterna? Svaret är ett glasklart nej. Vi ser det inte så. Dels kan mindre aktörer nischa in sig på specifika delar av molnmarknaden, och dels kan de erbjuda väldigt mycket som jättarna inte kan eller vill erbjuda. Här nedan går vi igenom några starka argument till varför du på alla sätt bör överväga en lokal molnleverantör framför de globala giganterna. Oavsett om du väljer Binero.Cloud eller någon annan lokal aktör är det matnyttig information att ta med dig in i väljarbåset.

En mindre aktör – men större serviceåtagande

Har du som småföretagare någon gång försökt ringa ett amerikanskt storbolag för att få lite hjälp med något? Om du har gjort det så vet du vad vi antyder här. Om du inte har gjort det så är det ingen upplevelse vi rekommenderar. Support och service är ett område där en mindre lokal aktör på många sätt kan utklassa jättarna. Som kund är du helt enkelt ”viktigare” för den lokala aktören, som genom att man opererar i mindre skala kan erbjuda en mycket högre grad av kundservice och personlig uppmärksamhet och omsorg. Det innebär att om du har problem och behöver hjälp med felsökning kan du få den hjälp du behöver ganska omgående när du behöver den.

Stora leverantörer har så enormt många kunder att de helt enkelt inte kan ge samma uppmärksamhet till alla sina kunder. Mindre leverantörer har helt andra möjligheter att ge företag stöd på en mer personlig nivå. Detta är ofta ovärderligt, eftersom många företag idag saknar tillräcklig intern kompetens för att själva optimera och hantera sin molnmiljö. Då är det en trygghet att ha ett nära förhållande till en mindre leverantör som erbjuder support dygnet runt året runt, än med en ”ansiktslös” gigant med miljontals kunder.

Du kan få exakt det du behöver

Med en lokal molnleverantör kan du i högre grad få anpassade molntjänster som är optimala för just dina behov. Många företag har ganska specifika behov och krav som påverkar deras val av molnleverantör. Tjänster som erbjuds av de större aktörerna är i allmänhet ”one size fits all”-lösningar som försöker täcka alla kunder med en relativt generisk tjänst. Men, det kanske inte är rätt för alla. Företag med mer detaljerade behov bör definitivt kontakta en lokal leverantör och se över vilka möjligheter som finns att skräddarsy en molnlösning. Därför är det förstås viktigt att du känner dina egna affärsmål och vad du vill få ut av att flytta till molnet – och att du ser till att även din leverantör lyssnar och sätter sig in i detta.

Så, innan du skriver ett avtal med en molnleverantör, säkerställ att leverantören inte bara vill ”sälja på dig”, utan är villig att engagera sig i att förstå ditt företag och de specifika målen som du hoppas uppnå med molnet. Hur tar jag reda på det då, kanske du undrar? En grundläggande sak är att lyssna på vad leverantörerna faktiskt lovar dig. Om de bara pratar i tekniska termer och skryter om sin upptid kan det vara ett varningstecken. Sikta i stället på att välja en leverantör som kan prata om de affärsmässiga fördelarna du kan få genom att använda molntjänsten, och som är noga med att säkerställa att du får rätt tjänst och nivå för just din verksamhet – oavsett hur dyr eller billig den blir.

Och inte mer än du behöver …

Ett ökänt begrepp i molnvärlden är ”cloud sprawl”. Det är helt enkelt när en organisation spinner upp fler molnresurser än vad som behövs och så småningom förlorar både kontroll och inblick i sina molnmiljöer. Detta händer oftast när du misslyckats med tillräcklig kapacitetsplanering och inte fått tillräcklig hjälp med detta av din leverantör. Dessutom kan luddiga prissättningsmodeller göra att du köper på dig för mycket om du inte fullt ut förstår leverantörens olika produkter och hur de är prissatta. En annan fallgrop är att en del leverantörer också har hutlöst dyra klausuler för att bryta ett avtal, vilket kan göra det nästan omöjligt att flytta till en annan leverantör om du skulle vilja eller behöva. Du vill inte bli inlåst hos en leverantör, så syna noga de bitarna i avtalet.

Enklare att flytta mellan leverantörer

Vilket leder oss till nästa punkt. Det ska vara enkelt att flytta mellan moln om det skulle behövas. Här har mindre aktörer ofta en fördel gentemot vissa av jättarna, just för att de är mindre. Jättar har till skillnad från de mindre utmanarna, både pengar och resurser för att bygga helt egna plattformar och system – mindre aktörer tenderar att snarare välja etablerade öppna ramverk som till exempel OpenStack när de bygger upp sin infrastruktur. Detta är enbart av godo, då det underlättar för såväl kunder som för leverantörerna själva att använda teknik som har ett globalt community och backning av stora delar av branschen. Givetvis omfamnas de öppna projekten också av flera av de stora aktörerna, men långt ifrån alla gör det. Se därför över vilken teknik och infrastruktur som används och hur enkelt det skulle vara för dig att flytta delar eller hela din molnverksamhet någon annanstans.

Mindre aktör kan vara säkrare

Säkerhet, eller snarare osäkerhet kring säkerheten, brukar nämnas som det enskilt största hindret för att företag överhuvudtaget ska våga ta steget till molnet. Vi kan börja med det grundläggande: dina data är i allmänhet alltid betydligt bättre skyddade hos en molnleverantör än på din egen server på kontoret. Det finns ändå en del saker kring både säkerhet och tillförlitlighet som du bör ha i åtanke när du väljer din molnleverantör.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det ganska självklart att en leverantör måste säkra sitt nätverk och infrastruktur och alla sina kunders data. Gör de inte det är det snart ute ur matchen. Däremot skiljer det en del i hur detta skydd ser ut och hur transparenta leverantörerna är. Tyvärr är det inte alltid lätt att jämföra leverantörernas kostnader och säkerhetsförmåga. Se till att du verkligen får svar på allt du vill veta kring säkerheten.

De stora leverantörerna har givetvis också högpresterande säkerhetslösningar på plats för att säkra de data de hostar. Den stora volymen av data de lagrar gör dem dock också till ett mycket mer attraktivt mål för angripare, som helst siktar på att komma över stora mängder data än små (eftersom det i princip tar lika mycket tid och resurser i anspråk).

Geografisk placering kan vara helt avgörande

Placeringen av en molnleverantörs datacenter bör också tas i beaktning, av flera anledningar. Globala företag bör vara särskilt medvetna om exakt var leverantören lagrar data. Det beror på att dataskyddslagstiftningar kan variera kraftigt mellan olika regioner. Två av de mest uppmärksammade lagstiftningarna är den nya gemensamma europeiska dataskyddslagstiftningen GDPR och den nästan lika färska amerikanska Cloud Act.

GDPR är en väldigt omfattande lagstiftning som täcker hanteringen av personuppgifter överallt i Europa och på många olika sätt. Läs gärna vår stora genomgång på bloggen från den 23:e juli av hur GDPR påverkar molntjänster och hanteringen av personuppgifter i molnet. Bland annat stipulerar GDPR att personuppgifterna inte får lämna unionen – det vill säga att du kan bli skadeståndsskyldig om du lagrar personuppgifter på en server på till exempel amerikansk eller kinesisk mark.

Cloud Act, som man kan läsa om under Kundservice i menyn, är mer molnspecifik och handlar om att amerikanska myndigheter har rätt att kräva ut uppgifter från alla amerikanska molnleverantörer – oavsett om uppgifterna rent geografiskt lagras på en server i Europa. Lagen ger också myndigheterna rätt att kräva ut uppgifter om utländska medborgare. Tidigare amerikanska molnlagstiftningar har endast omfattat amerikanska medborgare och servrar på amerikansk mark. Väljer du däremot en svensk leverantör som lagrar allt på svensk mark, så omfattas du bara av svensk lagstiftning (och delvis av EU-gemensam). Det här är oerhört viktiga bitar som du bör ha sett över innan du kritar på ett avtal.

Om din tjänst eller applikation är väldigt viktig och beroende av snabbhet, vill du förstås också att den ska vara nära dina användare. Betänk därför var majoriteten av dina användare befinner sig. Du vill givetvis skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för dem, vilket kan underlättas av en bra geografisk placering – ett datacenter som är geografiskt avlägset gör ofta att tjänsterna går långsammare.

Mindre aktörer kan ta större miljöansvar

Om du är mån om att ditt företag alltid ska välja miljövänliga alternativ är den här punkten extra viktig för dig. IT-bolags datacenter kan vara riktiga miljöbovar – eller nästintill miljöhjältar. Datacenterindustrin är extremt energikrävande och stod under 2017 för ungefär två procent av världens koldioxidutsläpp och tre procent av världens energiförbrukning – vilket är mer än hela flygindustrin. Ofta kan ett stort datacenter dra mer el än en medelstor stad – Facebooks datacenter i Luleå står ensamt för ungefär en procent av den totala elförbrukningen i Sverige.

Eftersom mängden data växer explosionsartat krävs det att datacenteraktörerna tar ett större ansvar för miljön. Dessvärre är det för få som gör det. Vissa av de stora jättarna (som Apple och Google) tar ett miljöansvar och försöker använda förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt, medan andra inte alls tycks bry sig om miljöaspekten. Greenpeace har särskilt pekat ut Amazon som en miljöbov, både för sin bristande transparens kring miljöaspekten och för att man byggt datacenter som drivs med kol, snarare än förnybara energikällor.

En mindre och lokal aktör har ofta helt andra möjligheter till miljöhänsyn än en snabbväxande global jätte som hela tiden behöver nya datacenter. De kan till exempel hitta lokala samarbeten med el- och fastighetsbolag och kringliggande kommuner för att hitta en optimal lösning där de dels gör ett så litet miljöavtryck som möjligt och dels kan bidra med förnybar energi till närområdet. Så, innan du bestämmer dig bör du ta reda på hur miljövänliga leverantörens datacenter är, och vad de gör i övrigt för att minska sitt klimatavtryck.