4 september 2018

Den största faran med molnet är att inte vara där

Binero Cloud

I Gartners nya rapport ”Emerging Risk Report” tillfrågades hundratals ledande befattningshavare kring risker kopplade till bland annat IT och ekonomi i sina organisationer. Inte helt överraskande uppfattade befattningshavarna cloud computing som det enskilt största orosmolnet. Men är oron verkligen befogad?

Det i sig är egentligen inte särskilt konstigt. Att flytta till molnet innebär att stora affärsprocesser ändras, vilket naturligtvis medför vissa risker – och även kostnader för att hantera dessa risker. Framför allt oroas företagsledningar av frågor kring säkerheten i molnet och efterlevnad av lagstiftningar, inte minst GDPR. Gartner pekar också på att säkerhetsexperter menar att olika typer av social engineering-tekniker, där angripare på ett bedrägligt sätt lyckas få tillgång till ett företags molnresurser, är en av de molnrisker som kan leda till absolut störst skada för ett företag. Dock ansåg bara 18 procent av de tillfrågade befattningshavarna att social engineering utgjorde en risk för deras organisation.

Det som är viktigt att ha i åtanke är att det som sagt alltid finns risker med att ändra någon aspekt av sin IT-infrastruktur, oavsett om det handlar om att som nu gå över till molnet eller som igår börja använda mobila enheter överallt. Eller att anställda jobbar på distans från caféer. Eller att ni byter e-postleverantör eller anlitar ett nytt webbhotell. Att pröva något nytt kan vara riskabelt. Att byta ut något gammalt kan vara riskabelt. Sådan är vår värld. Men det många glömmer bort är att det också kan vara minst lika riskabelt (oftast mer) att inte pröva något nytt, eller att inte byta ut något gammalt. Att driva företag betyder helt enkelt att våga förändra och leva med risker. Om företag inte tog risker skulle ingenting förändras, och de skulle snart stagnera.

Men från såväl IT-media som leverantörer av molntjänster har du garanterat matats proppmätt av otaliga säljande artiklar av typen ”10 fördelar med att flytta till molnet”. Det är förstås lika troligt att du också har läst både en och två varnande artiklar i stil med ”10 dolda säkerhetsrisker i molnet” eller liknande. Så vem har rätt, egentligen? Molnevangelisterna eller de mer skeptiskt lagda? Svaret är att båda har rätt, ur sina respektive synvinklar, men att båda också stirrat sig blinda på antingen de potentiella vinsterna med att satsa på molnet eller de potentiella riskerna med att göra det. Visst känns det som att det missas en aspekt här? Så är det.

En stor del av företags tvekan inför att satsa fullt ut på molnet handlar som sagt om en viss osäkerhet kring vilka risker det skulle kunna innebära. Och det är förståeligt. Det finns absolut risker i molnet – men den allra största risken är att inte våga ta steget dit. Därför är den allra viktigaste frågan att ställa egentligen: ”Vad riskerar jag på att inte ta klivet upp i molnet?” Det ska vi försöka svara på i den här artikeln. Läs igenom och bilda dig en egen uppfattning utifrån ditt företags förutsättningar – och låt aldrig obefogad rädsla stå i vägen för nödvändig utveckling. Så, här är några av de största farorna med att stanna kvar i källaren:

1. Minskad flexibilitet

För att lyckas konkurrera på dagens marknad måste ditt företag vara flexibelt. Med det menar vi att du måste kunna utnyttja nya möjligheter att snabbt skala upp och skala ner efter behov. Att försöka driva en flexibel och snabbfotad digital organisation utanför molnet är helt enkelt ett mycket svårare projekt att ro i land. I molnet kan du däremot snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att tvingas ta interna resurser i anspråk. Behöver du snurra upp en ny server? Behöver du lägga till nya användare? Allt sådant fixas snabbt och utan problem. Och när du inte längre behöver resurser kan du lika enkelt koppla bort dem.

Samma princip gäller för flexibelt arbete och samarbete. När vi började använda datorer på våra kontor blev många företag också bundna till de fysiska platserna och den utrustning som gav tillgång till system och data. Detta begränsade ofta deras förmåga att vara ute på fältet för att besöka kunder och nätverka för nya affärsmöjligheter. Denna stagnation förändrades dock när molnet plötsligt gjorde det möjligt för anställda att arbeta var som helst och när som helst. Medarbetare kan nu ha tillgång till allt de behöver dygnet runt, och de kan även använda sina egna enheter och datorer när de arbetar.

Om du har alla dina system in-house blir det däremot mycket svårare att samarbeta, både med anställda som befinner sig utanför kontoret och med kunder och leverantörer. Att arbeta i molnet gör samarbetet enklare att konfigurera och underhålla. Ökat och förenklat samarbete med både kollegor och externa partners är alltså en av de största fördelarna med molntjänster. Det medför såväl kraftiga tidsbesparingar som enklare och snabbare vägar för innovation och nya samarbetsdrivna idéer.

2. Sämre skydd av dina data

En av de vanligaste orsakerna till att företag tvekar att flytta till molnet är utan tvekan oron kring säkerheten. Många är oroliga över att ha sin information på vad som känns som ”okänd mark” och att den därmed lättare ska bli ett mål för hackare.

Sanningen är dock att dina data sannolikt är mycket säkrare i molnet än någon annanstans. I molnet arbetar du med leverantörer och partners som har skicklig och erfaren säkerhetspersonal på plats och som har stor vana att hantera olika typer av säkerhetshot och tekniska problem. Det är något som de allra flesta små och medelstora företag inte har råd med på egen hand.

Ställ dig själv frågan om du skulle kunna ha specialiserad personal på plats 24 timmar om dygnet för att övervaka säkerheten och driften. Stora och seriösa molnleverantörer har kort och stora resurser att lägga på säkerhet och drift. För mindre företag är det därför nästan alltid mer säkert att överlämna driften till en molnleverantör.

3. Större känslighet för oförutsedda incidenter

När alla dina IT-system är samlade på ett och samma ställe är de sårbara för avbrott på grund av till exempel strömavbrott eller ett problem med hårdvaran, programvaran eller nätverket. Dessutom kan installationer av uppdateringar också orsaka hack i driften, som dessvärre kan kosta ditt företag både pengar och resurser.

Att arbeta i molnet eliminerar en stor del av dessa risker. Om ett strömavbrott skulle inträffa i din byggnad kan du fortfarande ta dig någonstans där det finns ström och ändå ha tillgång till allt du behöver. Din molnleverantör har troligen mycket kraftfulla (och dyra) backupssystem för strömförsörjning på plats, som gör att de är extremt mycket mindre sårbara för den situationen.

När det gäller systemproblem tar leverantörerna också ansvar för felsökning och åtgärd. Samma sak gäller uppgraderingar av utrustning och uppdateringar av mjukvara. Detta kommer att minimera eventuella driftstopp. En leverantör med för mycket nertid förlorar affärer så därför lägger de mycket av sina ansträngningar på att minimera den risken.

Enkelt sammanfattat så är det få argument som håller för att du ska lagra alla dina viktiga data på en server i en gammal ombyggd städskrubb på kontoret i stället för att överlåta ansvaret till en molnleverantör med för ändamålet specialbyggda datacenter. Oavsett om ditt kontor skulle drabbas av en brand, en översvämning eller ett inbrott skulle det potentiellt kunna innebära att alla dina data försvinner. I molnet finns allt alltid kvar. Även om din leverantörs datacenter skulle sprängas i luften är det mycket troligt att dina data speglats till minst ett ytterligare datacenter. Risken att förlora all information är i princip obefintlig i molnet.

4. Minskad intelligens och insikt i din verksamhet

Idag måste ett litet företag vara smart och det innebär att gräva i sina egna data för att dra maximal nytta av den information och kunskap ni sitter på. Men både så kallad BI (business intelligence) och dataanalys kräver kontinuerlig datainsamling och lagring av alla dessa data utanför molnet kan bli både otrygg och dyr.

Att flytta till molnet gör det möjligt för ett litet företag att få all den lagring som behövs, när den behövs. Och med hjälp av olika former av onlineanalyslösningar tillhandahålls även de verktyg som behövs för att upptäcka insikter som kan vara användbara.

5. Sämre och långsammare support

Om alla dina system drivs från utrustning som står på ditt eget kontor är du oftast beroende av antingen en liten grupp anställda, eller av (dyra) externa konsulter som kanske inte ens alltid är tillgängliga när olyckan väl är framme. I molnet har du däremot alltid stöd från din leverantörs supportfunktioner – som består av tekniskt erfarna proffs som är specialiserade på just hanteringen av molntjänster och datacenter.

6. Större administrativ börda

Småföretag spenderar, fördelat och omräknat över anställda, ofta hundratals dagar totalt varje år på administrativa uppgifter eller saker som inte fastställts i någon budget – det vill säga sysslor som förvisso kan vara högst nödvändiga men som inte genererar några intäkter till företaget. En del av denna administrativa börda omfattar till exempel felsökning, underhåll och uppgraderingar av såväl hårdvara som programvara samt upphandling och licenshantering för dessa.

I molnet slipper du hantera dessa bitar själv. Både hårdvara och mjukvara och uppgraderingar tas hand om av din leverantör eller servicepartner och licensieringen är betydligt mindre komplex och flexiblare. I molnet får ditt företag alltid tillgång till de senaste uppdateringarna av till exempel antivirusdefinitioner och de nyaste versionerna av de appar och verktyg som används. Det innebär också att alla i företaget använder samma versioner – vilket annars kan vara ett gissel för interna IT-avdelningar att styra upp.

Molnleverantörerna erbjuder också oftast system med mycket högre prestanda än vad små företag själva har råd med. I molnet kan även mindre företag få tillgång till samma applikationer och verktyg som större företag har råd att kosta på sig på egen hand. Har du ett litet eller medelstort företag kommer ditt företag därför enklare att kunna göra samma saker som de stora företagen – vilket höjer er konkurrenskraft.

7. Mindre klirr i kassan

Slutligen kommer arbetet utanför molnet att successivt äta av din vinst genom att öka dina löpande utgifter. Du kommer att behöva betala för all utrustning och mjukvaruuppgraderingar – och du måste också betala för kompetent personal som kan hantera och övervaka allting. Och vi ska väl inte glömma att nämna att närvaron av mycket teknisk utrustning i dina egna lokaler också har en tendens att salta din elräkning rejält. Samtliga dessa kostnader minskar drastiskt eller helt när du tar klivet upp i molnet.

Genom att flytta till molnet kan ditt företag alltså spara in på de flesta områden. Du behöver inte själv ta hand om stora delar av din IT- funktion och betala för servrar, backuplösningar eller applikationer eftersom allt sådant kan inkluderas i molntjänsten. Det som din egen IT-personal tidigare sysslade med sköts istället av leverantören och din personal kan istället driva innovation och utveckling åt företaget. Dessutom får du inga oförutsägbara eller dolda kostnader, utan kan enkelt planera budgeten utifrån exakt de nuvarande behoven.