6 augusti 2019

Det publika molnet växer så det knakar – och IaaS-tjänster växer snabbast

Publika molnet växer

Företag världen över investerar kraftigt i publika molntjänster och tillhörande infrastruktur – och tillväxten kommer inte att stanna av de kommande åren. Tvärtom, enligt den senaste prognosen från analysjätten IDC, kommer de globala investeringarna i de publika molnet mer än fördubblas fram till 2023. Från de 229 miljarder dollar som investeringarna förutspås landa på under 2019, kommer vi se en genomsnittlig årlig tillväxt på 22,3 procent, vilket innebär att investeringarna kommer att uppgå till nästan 500 miljarder dollar när vi når 2023.

”Antagandet av publika molntjänster fortsätter att växa snabbt. Företag fortsätter att växla från traditionell applikationsprogramvara till molnbaserad programvara som tjänst (SaaS) och från traditionell infrastruktur till IaaS, som en del i sin digitala transformation för att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse”, sa Eileen Smith, forskningchef på IDC, i samband med att den senaste rapporten publicerades.

SaaS (Software-as-a-Service) kommer enligt IDC att stå för mer än hälften av alla investeringar i det publika molnet under prognosperioden och de dominerande SaaS-applikationerna kommer att vara CRM-system (Custumer Relations Management) och affärssystem. Marknadssegmentet som innefattar applikationer och systeminfrastrukturprogramvara (SIS) kommer att domineras av applikationsköp, och SIS-investeringarna kommer att främst bestå av köp av säkerhetsprogramvara och verktyg för systemhantering.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) kommer att utgöra den näst största kategorin för investeringar i det publika molnet under prognosperioden, följt av PaaS-investeringar (Platform-as-a-Service). Enligt IDC:s prognos kommer IaaS-investeringarna, som även innefattar servrar och lagringsenheter, också att vara den snabbt växande kategorin med en tillväxttakt på 32 procent. PaaS-investeringarna kommer att växa nästan lika snabbt, med 29,9 procent, och till stor del drivas på av en ökad efterfrågan på datahanteringsprogramvara, applikationsplattformar och integrations- och orkestreringsverktyg.

Även om SaaS kommer att vara den ledande kategorin för investeringar sett över alla branscher, kommer IaaS andel av investeringarna öka avsevärt för mer dataintensiva branscher. Till exempel kommer IaaS-investeringarna år 2023 att utgöra mer än 40 procent av den professionella tjänstebranschens investeringar i publika molntjänster, jämfört med mindre än 30 procent för majoriteten av övriga branscher. Professionella tjänster kommer också att se den snabbaste tillväxten av investeringar i de publika molnet, med en årlig sammansatt tillväxttakt (CAGR) på 25,6 procent.

Tre branscher, tillverkningsindustri, professionella tjänster samt bankverksamhet, kommer enligt IDC att stå för mer än en tredjedel av de totala investeringarna i det publika molnet offentliga under prognosperioden.