18 juni 2019

Film om Bineros supergröna datacenter – nu med engelsk textning

Bineros supergröna datacenter ligger i norra Stockholm. Datacentret är designat utifrån principerna hållbarhet och säkerhet. Bineros film om sitt datacenter går igenom detta i detalj. Filmen har engelsk textning.

Filmen om datacentret berör placeringen av själva byggnaden, men även hur energi- och kyförsörjningen fungerar.  Filmen går dessutom igenom hur konnektivitet och infrastruktur har designats och varför detta är av yttersta vikt. Fokus för filmen är dock på hållbarhet och säkerhet.

Se filmen med engelsk textning här.

 

Vill du veta mer? Läs foldern om datacentret här.