Vad innebär lastbalansering?

Lastbalansering innebär precis som det låter att balansera last över flera olika enheter.

När det kommer till lastbalansering så är det absolut vanligaste användningsområdet att du använder det för att lastbalansera webbplatser, av prestanda- och säkerhetsskäl. Fördelen är att du får en mer skalbar och kostnadseffektiv prestanda genom att lastbalanseraren gör att du kan tillföra fler webbnoder när behovet (besökstrycket) är stort, och sedan kan skala ned igen när trycket inte längre är lika stort. Dessutom får du också en ökad säkerhet ”på köpet”, har du fler än en nod i ett kluster har du även säkerställt att om det blir fel på en nod, så finns det fler som kan ta över lasten. Därmed påverkas inte besökarna.

Det går givetvis att använda denna teknik i hur stor utsträckning du vill, jagar du millisekunder i responstid kan du till exempel lastbalansera geografiskt för att alltid leverera från den webbnod som geografiskt sett är närmast besökaren.

Fördelarna med lastbalansering är många:

 • Tillgänglighet
  Att sprida lasten mellan flera noder gör att du kan ha driftmässiga problem men ändå ha din verksamhet i full drift samtidigt.
 • Kapacitet
  Du får möjlighet att väldigt snabbt kunna skala resurserna efter behovet du har just nu. Att inte ha en lastbalanserare kommer att innebära nedtid om du behöver tillföra resurser.
 • Underhåll
  Underhållet av plattformen förenklas avsevärt, och här finns även en kostnadsaspekt. I stället för att behöva betala personalen eller leverantören dyra pengar för att hantera underhåll på nattetid kan du genom att ha ett bra klustertänk hantera underhåll på dagtid i full drift. Har du fem noder i ett kluster med 50 procent belastning, är det enkelt att plocka ut två noder ur klustret, uppdatera dessa, sätta tillbaka dem i klustret igen och gå vidare med nästa par. På detta sätt påverkas inte upptiden alls.
 • Ekonomi
  Genom att enkelt kunna skala din driftmiljö kan du på ett helt annat sätt spara in pengar på att bara använda de resurser som verkligen krävs – det finns till exempel ingen anledning att året runt betala för resurser till din e-handel baserat på behoven kring jul eller Black Friday, du ska betala för de resurser du har behov av vid varje specifikt tillfälle.