Vad innebär orkestrering?

Orkestrering innebär att du med färdiga mallar bygger dina driftmiljöer.

Orkestrering (Orchestration) innebär att du med mallar kan bygga stacks (små driftmiljöer, till exempel ett webbkluster, databaskluster etc.) som går att återanvända om och om igen. Mallarna byggs i textfiler och kan se ut så här:

heat_template_version: 2018-08-31
description: Enkel template för installation av en single server.
resources:
my_instance:
type: OS::Nova::Server
properties:
key_name: min_ssh_nyckel
image: ubuntu-bionic-18
flavor: gp.2x4

Exemplet ovan skapar en instans med 2 cores, 4gb ram, Ubuntu installerat samt din ssh-nyckel inlagd så att du kommer åt den (förutsatt att din ssh-nyckel heter min_ssh_nyckel som i exemplet).

Här kan du bygga väldigt avancerade mallar. Till exempel kan du bygga kluster med webbnoder och databaser, där en specifik mjukvara också ska installeras och databasuppgifter defineras per default etc. Med andra ord fungerar det lite som en ”one click”-installation, men i en väldigt avancerad driftmiljö.

Infrastrukturresurser som kan defineras inkluderar bland annat servrar, nätverk, volymer, säkerhetsgrupper och användare.

Vår orkestrering tillhandahålls även en autoskalningstjänst som integreras med Telemetry (tjänst i OpenStack som hanterar monitorering, mätvärden etc), så att du kan inkludera en skaleringsgrupp som en resurs i en mall.

Mallar kan också ange relationerna mellan resurser (till exempel ”den här volymen är ansluten till den här servern”). Detta gör det möjligt för orkestreringen att anropa OpenStacks API:er för att skapa all din infrastruktur i rätt ordning, för att helt starta din applikation.