Vad är snapshots?

Snapshots är ögonblicksbilder av din instans, avsett att användas för rollbacks och kloning.

En snapshot är en kopia av volymen (hårddisken) på din instans från det ögonblick som snapshoten skapades.
Syftet med snapshots är egentligen inte att användas som backup, utan snarare som ett verktyg för när du vill klona en server, spara en kopia före ändringar eller liknande.
Du kan skapa en snapshot utan att stoppa din instans. Vi rekommenderar dig att se till att alla data skrivs till disken för att göra snapshoten konsekvent.

När ska du använda snapshots?

Med en snapshot-backup kan du snabbt återställa tillståndet för hela instansen på en gång. Ett typexempel på när man har användning av snapshots är uppdatering av mjukvara. Låt säga att du har en instans med PHP 5.6 och har ett behov av att uppdatera till 7.2 – men du vill så klart inte göra detta i produktion. Då kan du enkelt ta en snapshot av din instans, starta upp en ny server på den snapshoten, som du kan jobba med. Om något inte fungerar är det bara att radera instansen, starta upp en ny instans igen från samma snapshot och börja om, fungerade allt som förväntat kan du ta en snapshot från din uppdaterade instans och mounta den på den server du har i produktion.

När ska du inte använda snapshots?

Syftet med snapshots är som sagt inte att använda som backup för filer, det går helt enkelt inte att hämta enskilda filer. I teorin kan du starta en ny VPS från din snapshot och återhämta filer därifrån, men det är svårt och det är inte vad snapshots är avsedda för. Om din säkerhetskopieringsstrategi kräver att du kan återställa enskilda filer eller databasdumpar bör du använda en traditionell säkerhetskopieringsmetod.
Du måste också se till att alla data skrivs till disk när du gör en snapshot. Upptagna databasservrar eller andra I/O-intensiva applikationer som håller data i arbetsminnet kanske inte är lämpliga för snapshots utan att stänga av tjänsten först.
När det finns ytterligare volymer kopplade till instansen kommer de inte att kopieras eller återställas vid användning av snapshots, det är bara volymen som operativsystemet ligger på. Det här kan till exempel vara mycket användbart när din data ligger på den ena volymen, och du vill rulla tillbaka en uppdatering av operativsystem som ligger på en annan volym.