4 juli 2019

Gartner: ”Databas i molnet är framtiden”

Databasmarknaden fortsätter att gå över till molnet - och enligt Gartner kommer tre fjärdedelar av alla databaser att ha migrerats till en molnplattform redan år 2022.

Detta framgår av analysjättens senaste rapport, ”The Future of the DBMS Market is Cloud”, som pekar på hur artificiell intelligens påverkar behovet av ökad datanvändning. Totalt kommer endast 5 procent av världens databaser att vara helt ”molnfria” år 2022, förutspår Gartner.

Under 2018 ökade intäkterna för globala databashanteringssystem (DBMS) med 18,4 procent till 46 miljarder dollar (jämfört med 36,4 miljarder kronor under 2017), enligt Gartners statistik. Tillväxten av on-premises-lösningar är enligt Gartner, inte en del av en långsiktig strategi, utan beror nästan helt ock hållet på prisökningar och ”tvångsuppgraderingar” för att minska säkerhetsriskerna. På samma sätt ser Gartner att själva utvecklingen av databashanteringssystem nästan uteslutande är ”cloud-first” eller till och med ”cloud-only” – vilket i många fall även återspeglar slutprodukten. Sammantaget driver det på utvecklingen att allt fler företag hissar upp både sin databas och andra verktyg, program och data i molnet.

”Vår forskning visar att organisationer hela tiden utvecklar och implementerar nya applikationer i molnet, samtidigt som de flyttar befintliga tillgångar i ökande takt, och vi tror att detta bara kommer att fortsätta att öka, säger Donald Feinberg, forskningschef på Gartner, och fortsätter:

”I allt högre grad flyttar även operativsystem till molnet, särskilt genom konvertering till SaaS-applikationsmodellen.”

Av den totala intäktstillväxten för databashanteringssystem svarade molnbaserade system för mer än två tredjedelar (68 procent) under 2018. En annan trend som är kopplad till denna utveckling är att de rena molntjänstleverantörernas infrastruktur i allt högre grad blir datahanteringsplattformar. Detta är enligt Feinberg också en konsekvens av ”multi-cloud”-trenden, med andra ord att organisationer använder flera olika molntjänster, på grund av allt komplexare implementeringar. Gartner pekar på att man i en annan undersökning fann att 81 procent av de tillfrågade organisationer som använde det publika molnet, hade fler än en enda molnleverantör.