11 april 2019

Gartner: ”Det publika molnet kommer att växa kraftigt”

molninvesteringar

Gartner, som allmänt brukar betraktas som IT-industrins största och viktigaste källa till statistik och trender, släppte nyligen sin årliga rapport om den globala molnmarknaden. Rapporten innehåller bland annat många intressanta insikter om hur Gartner ser på det nuvarande och framtida läget för det publika molnet.

Till att börja med förutspår Gartner att den globala marknaden för offentliga molntjänster kommer att växa från 182,4 miljarder dollar år 2018 till 214,3 miljarder dollar 2019 – en ökning med hela 17,5 procent på bara ett år. De kommande åren förutspås en fortsatt kraftig tillväxt, för att 2022 uppgå till 331,2 miljarder dollar, en ökning som motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 procent.

Det snabbast växande marknadssegmentet kommer att vara tjänster för molnsysteminfrastruktur eller så kallad IaaS (Infrastructure as a Service), som förväntas öka med 27,5 procent bara under år 2019 för att uppgå till 38,9 miljarder dollar, jämfört med 30,5 miljarder dollar år 2018. Den näst högsta tillväxttakten på 21,8 procent kommer PaaS-segmentet (Platform as a Service) att stå för.

– Molntjänster skakar definitivt om hela industrin. Gartner känner inte till någon leverantör vars affärsmodell och intäktstillväxt inte påverkas av det ökande införandet av ”cloud-first”-strategier i organisationer. Det vi ser nu är bara början, sa Sid Nag, forskningschef på Gartner, i samband med att rapporten publicerades.

Enligt Gartners senaste undersökningar betraktar drygt en tredjedel av organisationer runt om i världen molninvesteringar som en av sina tre mest prioriterade investeringar. I slutet av 2019 förväntar sig Gartner också att mer än 30 procent av teknikleverantörernas investeringar i ny mjukvara kommer att växla från ”cloud-first” till ”cloud-only”. Detta innebär att företagens investeringar i traditionell licensbaserad mjukvarukonsumtion kommer att minska ytterligare, medan SaaS (Software as a Service) och abonnemangsbaserade molnkonsumtionsmodeller snabbt fortsätter att växa.

Gartner pekar på att dagens organisationer behöver många olika molnrelaterade tjänster för att komma igång och transformera sin verksamhet när de tar klivet till offentliga molntjänster. För närvarande spenderas nästan 19 procent av molnbudgetarna på kringtjänster som konsultering, implementering, migrering och hostade tjänster, och Gartner förväntar sig att denna andel kommer att ha ökat till 28 procent när vi når år 2022.

Ovanstående grafik visar en jämförelse av de globala intäkterna per molnsegment från 2018 till 2022.