12 september 2019

Greenpeace slår larm om kinesiska datacenter – använder enorma mängder kol

Kinesiska datacenter drivs av kol

En ny rapport från Greenpeace visar en skrämmande utveckling av Kinas datacenterindustri – under 2018 var den ansvarig för hela 99 miljoner ton koldioxidutsläpp. Och utsläppen kommer att öka rejält om inget görs.

Majoriteten av Kinas datacenter, som totalt upptar en yta på över 150 miljoner kvadratmeter, använder energi direkt från elnätet, som främst är baserat på fossila bränslen. 2018 kom hela 73 procent av energin som datacenterindustrin förbrukade från kol. Rapporten som bygger på forskning från Greenpeace East Asia och North China Electric Power University, visar att datacentersindustrin totalt förbrukade 161TWh el under 2018.

Och med tanke på att Kinas datacenter alltså primärt drivs med kolkraft förutspås utsläppet i ett värsta scenario öka till 163 miljoner ton koldioxid år 2023. Det skulle dessutom innebära att den totala elförbrukningen i kinesiska datacenter skulle överstiga hela Australiens elförbrukning förra året. Rapporten lyfter också fram ett ”best case”-scenario där datacenterindustrin lyckas öka användningen av förnybara energikällor med sju procent. Då skulle man kunna kapa 16 miljoner ton koldioxid från dagens nivåer.

”Kraftmarknadsreformer och snabb tillväxt i vind- och solkraft har skapat enastående möjligheter för Kinas internetjättar att skaffa ren energi. Datacentersektorn kan och bör spela en ledande roll i Kinas energiövergång från tungt beroende av kol till förnybar energi”, sa Ye Ruiqi, som arbetar med Greenpeace klimat- och energikampanjer i Östasien.

Men, att framtidens datacenter måste byggas med klimat och hållbarhet i fokus är ingen nyhet, men dessvärre händer det alldeles för lite och för långsamt. Och en av förklaringarna är att det i många länder och regioner skulle krävas massiva ombyggnationer överlag i energiinfrastrukturen för att kunna driva datacenter på ett miljövänligare sätt. För även om Kina investerat kraftigt i förnybar energi, ligger de flesta gigantiska och energislukande datacenter i kluster i områden med begränsad utbyggnad av förnybar energi, som Peking, Zhejiang och Jiangsu.

Greenpeace pekar på att datacenteraktörer i Kina för närvarande kan anskaffa förnybar energi på följande tre sätt:

1. Bygga eller investera i projekt för förnybar energi.
Företag kan bygga distribuerade sol- och vindprojekt på plats nära sina datacenter. Förnybar energi från dessa projekt kan på så vis driva delar av datacentret på ett direkt sätt. Företagen kan också bygga eller investera i förnybara projekt på andra håll, vilket indirekt kompenserar för el som deras datacenter köper från det lokala nätet.

2. Köpa för förnybar energi direkt.
I takt med att kraftmarknaderna öppnas upp ytterligare kan företagen köpa förnybar energi direkt från generatorer även på utvalda provinsiella marknader.

3. Köpa gröna elcertifikat.
I juli 2017 lanserade Kina ett pilotprogram som tillåter frivillig handel med gröna kraftcertifikat från sol- och vindkraft. Varje certifikat representerar 1 MGh el. Att köpa gröna kraftcertifikat gör det möjligt för företag att kräva miljöfördelar som är förknippade med förnybar energiproduktion, även om inte el från en förnybar kraftkälla matas direkt in i deras datacenter.