3 juni 2019

Kraftigt ökad efterfrågan på IaaS-tjänster

Marknaden för molnbaserade IaaS-lösningar (Infrastructure-as-a-Service) förväntas växa kraftigt i hela världen. Det framgår av Frost & Sullivans nya analys Global Cloud Infrastructure as a Service Market Outlook, Forecast to 2023.

Analysen är segmenterad i olika geografiska regioner (Nordamerika, Europa och Mellanöstern, Asien-Stillahavsområdet samt Latinamerika) och visar på en stor global tillväxt. Bara i Nordamerika, som är den största marknaden, förväntas IaaS-marknaden växa från dagens 45,6 miljarder dollar och uppgå till hela 150,7 miljarder dollar år 2023, vilket ger en sammansatt årlig tillväxt på 27 procent.

Den näst största marknaden är Europa och Mellanöstern (EMEA), men snabbast växande är Asien-Stillahavsområdet (APAC) samt Latinamerika (LATAM). Vissa länder i APAC, som exempelvis Japan och Australien, betraktas som mer mogna, medan Indien, Kina, Singapore, Sydkorea och Hongkong är extremt snabbväxande marknader.

Enligt analysen använder organisationer idag främst molnet för strategiska fördelar och för att stödja digital transformation, snarare än av rent taktiska skäl, som för att till exempel minska IT-infrastrukturkostnader och slippa underhåll av hårdvara/mjukvara. Denna växling har förändrat hur företag väljer och hanterar sin infrastruktur, och har lett till att de i allt högre grad distribuerar applikationer över flera infrastrukturer, såväl lokala instanser som olika typer av moln, där allt fler organisationer satsar på multi-cloud och hybridmolnlösningar. Sammantaget resulterar dessa trender i en kraftigt ökad efterfrågan på IaaS-lösningar.

Framöver kommer det, enligt Frost & Sullivan, därför att vara viktigt för IaaS-leverantörer att investera i integrerade tjänster, både lokalt och i molnet. För ytterligare tillväxtmöjligheter måste leverantörer också:

• Baka in mer avancerade tjänster i sitt molnerbjudande, till exempel containers och serverlös arkitektur, och verktyg som hjälper företag att hantera, analysera och agera utifrån sina data.
• Erbjuda brett stöd för hybridlösningar, eftersom allt fler företag inser att ett enda moln eller installationsmodell inte kommer att tillgodose exakt alla deras krav och behov.
• Hitta partnerskap med MSP:er (Managed Service Providers) och leverera utbildning, program och funktioner för att stödja dem.
• Investera i att utbilda kunder i hur tekniken fungerar, eftersom väldigt många företag fortfarande behöver vägledning om hur de ska använda molnet för att uppnå sina mål för innovation och digital transformation.


Vill du veta mer om möjligheterna med binero.cloud? Tveka inte att kontakta oss!