Images

De images vi har tillgängliga i Binero.Cloud är följande:

 • CentOS 6
 • CentOS 7
 • Debian 8
 • Debian 9
 • Fedora 27
 • Fedora 28
 • Fedora Atomic 28
 • Fedora Atomic 29
 • Ubuntu 16
 • Ubuntu 18
 • Windows 2012 Server
 • Windows 2016 Server

Detta är de standard operativsystem vi erbjuder och kontinuerligt underhåller, utöver detta kan du själv ladda upp de images du vill använda. Alternativt att du kan använda våra images som grund, starta en instans och installera de komponenter som du vill ha som grund för just din egen image och sedan ta ett snapshot av den maskinen. Då kommer du i OpenStack att få en ny image tillgänglig att starta nya instanser från som är baserad på den image du själv har skapat.