Images

De publika images vi har tillgängliga i Binero.Cloud är följande:

 • Ubuntu 16 (ubuntu-xenial-16-x86_64)
 • Ubuntu 18 (ubuntu-bionic-18-x86_64)
 • Windows 2019 Server (windows-server-2019-gui-x86_64)
 • Windows 2016 Server (windows-server-2016-gui-x86_64)
 • Debian 8 (debian-8-x86_64)
 • Debian 9 (debian-9-x86_64)
 • Fedora 27 (fedora-27-x86_64)
 • Fedora 28 (fedora-28-x86_64)
 • Fedora 30 (fedora-30-x86_64)
 • Fedora 31 (fedora-31-x86_64)
 • Fedora Atomic 28 (fedora-atomic-28)
 • Fedora Atomic 29 (fedora-atomic-latest)
 • Fedora Coreos 31 fedora-coreos-31-x86_64
 • CentOS 6 (centos-6-x86_64)
 • CentOS 7 (centos-7-x86_64)
 • CentOS 8 (centos-8-x86_64)
 • CentOS Stream 8 (centos-stream-8-x86_64)
 • openSUSE 15 (opensuse-15-x86_64)

Detta är de standard operativsystem vi erbjuder och kontinuerligt underhåller, utöver detta kan du själv ladda upp de images du vill använda. Alternativt att du kan använda våra images som grund, starta en instans och installera de komponenter som du vill ha som grund för just din egen image och sedan ta ett snapshot av den maskinen. Då kommer du i OpenStack att få en ny image tillgänglig att starta nya instanser från som är baserad på den image du själv har skapat.