Vad är Cloud Act?

Cloud Act är en amerikansk lagstiftning som klubbades igenom mars 2018. Binero.Cloud skyddar dig från Cloud Act.

Cloud Act är en ny amerikansk lagstiftning som klubbades igenom i mars 2018. Lagen ger enkelt förklarat amerikanska myndigheter rätt att begära ut data från amerikanska molntjänstleverantörer – oavsett vilken geografisk hemvist denna data har. Det är alltså oväsentligt var själva servrarna som data lagras på står. Om ett amerikanskt företag äger servrarna och tjänsten är de tvungna att lyda under Cloud Act, även om kunderna och kundernas data befinner sig i en annan jurisdiktion.

Som ett exempel kan nämnas att en amerikansk molntjänstleverantör har tre nybyggen i Mälardalen – det kommer helt enkelt inte spela någon roll om dina data lagras i ett datacenter utanför Eskilstuna så länge företaget som driver datacentret är registrerat som ett amerikanskt bolag. Misstänker amerikanska myndigheter brott kan de begära ut informationen från molntjänstleverantörens servrar även om den berör svenska företag och medborgare, och molntjänstleverantören kan inte längre vägra genom att hänvisa till svensk/europeisk lagstiftning.

För amerikanska bolag trumfar Cloud Act med andra ord såväl GDPR som andra europeiska och nationella datalagstiftningar. Dessutom stipulerar Cloud Act att andra regeringar som ingått ett så kallat datadelningsavtal med USA också har rätt att begära ut kunddata direkt från amerikanska molnleverantörer, utan kongressens godkännande eller amerikanska domstolars vetskap.

Vill du vara på den säkra sidan och ha full koll på vilken lagstiftning som omfattar dina data har du helt enkelt bara ett vettigt val: att välja en svensk leverantör (företagsregistrerad i Sverige) som enbart lagrar på servrar på svensk mark och med ett starkt fokus på säkerhet. Då vet du att både molnleverantören och den information som hanteras lyder under svensk lagstiftning.

 

För ytterligare information, klicka på nedan länkar:

Ducka för Cloud Act – välj ett svenskt moln!

Inte bara Cloud Act. Även miljön är ett tungt skäl att välja svenska moln före AWS!