Vad är en molntjänst/cloud?

Ja, vad är egentligen molnet, och vad utgör en molntjänst? Dessutom, vad finns det för olika moln? Det är alla termer som idag används flitigt i IT-sammanhang utan att alla förstår betydelsen.

Den amerikanska organisationen National Institute of Standards and Technology (NIST) har tagit fram en definition av ”cloud computing” som troligen är den mest accepterade definitionen.
För att en tjänst ska definieras som en molntjänstleverans ska den uppfylla
följande krav:

 • Självservice för användarna
  En konsument ska själv kunna beställa och administrera tjänsten (exempelvis servertid eller nätverkslagring) och dessa ska kunna skapas, ändras och tas bort utan att det ska behövas någon mänsklig handpåläggning.
 • Åtkomst över nätverk
  Tjänsten skall vara tillgänglig över nätverk och åtkomlig från olika standardenheter (exempelvis mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, arbetsstationer, osv).
 • Delade datorresurser
  Leverantörens datorresurser (exempelvis: lagring, beräkningskapacitet, minne och nätverksbandbredd) ska vara samlade för att kunna levereras till flera konsumenter i vad man ofta kallar ”multi-tenant”-modell. Detta betyder att datorresurserna skall kunna fördelas helt dynamiskt mellan dessa olika konsumenter utan att konsumenterna påverkar, eller ens vet om varandra.
  Konsumenterna styr hur mycket datorresurser de behöver i självservicen (se ovan).
 • Snabb skalbarhet/elasticitet
  Datorresurserna skall kunna avropas och släppas, i vissa fall automatiskt, för att snabbt skala tjänsten både upp och ned i proportion till dess behov. För konsumenten upplevs ofta dessa resurser som obegränsade och kan disponeras i vilken mängd som helst, när som helst.
 • Mätbarhet
  Användandet av en tjänst ska ha ett lämpligt mätvärde (till exempel ”per timme som en resurs är igång”, eller ”per gång som en tjänst används”, eller ”per läsning/skrivning mot disk”).

Ovan krav uppfylls alla av Binero.Cloud, men är inte heller hela sanningen. Ovanstående gäller främst när man talar om public cloud vilket Binero.Cloud är. Två andra vanliga termer som används är private cloud och hybrid cloud.

Den stora skillnaden mellan ett publikt moln och ett privat moln är att i ett privat moln är resurserna helt dedikerade till den enskilda användaren.
Ett hybridmoln kan innebära flera olika former av hybriditet, det kan vara en kombination av publika och privata moln, det kan även vara en kombination av publika moln och en traditionell lösning i form av exempelvis colocation.

Vill du testa ett publikt moln så kan du testa Binero.Cloud helt gratis. Klicka här!

Läs mer om molntjänster för företag och privatpersoner via dessa länkar.

Testa Binero.Cloud gratis!