Vad är IaaS?

Infrastruktur som en tjänst, eller Infrastructure as a Service, förkortas IaaS och är den virtuella grunden som alla andra virtuella tjänster behöver för att fungera.

Infrastruktur som en tjänst (IaaS) är en datainfrastruktur, provisionerad och hanterad över internet. Tillsammans med PaaS (Plattform som en tjänst) och SaaS (Software as a service) så är de olika byggstenar i en molnleverans. IaaS är grunden i alla sorters moln och IT som tjänsteleveranser. Du som användare eller företag får okonstlad tillgång till all IT-infrastruktur och resurser online.

IaaS är ett virtuellt datacenter (VDC) eller virtualiserad miljö som inkluderar serverutrymme, nätverk, lastbalansering, lagring och säkerhet. Tillsammans ger detta en kostnadseffektiv och mycket skalbar plattform för ett privat moln eller publikt moln.

Rent konkret så levereras detta VDC från flera fysiska servrar eller datacenter medan det i gränssnittet för användaren ser ut som en miljö där denne kan hantera alla olika virtuella komponenter.

 

Typiska användningsområden för infrastruktur som en tjänst (IaaS) kan vara:

  • Om man har behov av en IT-miljö som kan hantera mycket skiftande last.
  • Om man vill lägga delar av sin verksamhet i molnet, antingen för backup eller för att minska belastning på sin fysiska miljö.
  • Om man inte vill bygga upp kompetens och kapacitet kring en egen fysisk IT-infrastruktur.