15 januari 2019

Molnet växer kraftigt – nu större än ”traditionell” IT-infrastruktur

Investeringar i molninfrastruktur ökar

Att allt fler tar klivet upp i molnet är knappast en nyhet – över hela världen har organisationer av alla typer fått upp ögonen för hur tjänster, verktyg och infrastruktur i molnet kan effektivisera och förenkla arbetet. Detta har förstås också lett till att allt fler IT-leverantörer vill kunna erbjuda molntjänster, och att det därför byggs mängder av nya datacenter för att svara upp mot de ökade behoven.

Enligt analysjätten IDC:s undersökning Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker för det tredje kvartalet 2018, har leverantörernas försäljning av infrastruktur, som till exempel servrar och lagringssystem, avsedd för publika och privata moln nu gått om försäljningen av ”traditionell” infrastruktur till datacenter.

Totalt ökade tredje kvartalets försäljning av IT-infrastruktur för molnet med 47,2 procent jämfört med samma period 2017, och landade på en omsättning på hela 16,8 miljarder dollar. För första gången någonsin stod molninfrastrukturen för mer än hälften, 50,9 procent, av den totala försäljningen – en markant ökning med tanke på att motsvarande andel förra året var 43,6 procent. För helåret 2018 räknar IDC med en molnförsäljning på totalt 65,2 miljarder dollar, vilket är en ökning med 37,2 procent jämfört med 2017.

Publika molnet dominerar

Utvecklingen drivs främst på av investeringar i det publika molnet – av de ovan nämnda 16,8 miljarder dollar som investerades i molnet utgjorde investeringar i det publika molnet 12,1 miljarder dollar, vilket är en tillväxt med 56,1 procent jämfört med föregående år, medan investeringarna i privat molninfrastruktur växte med drygt hälften så mycket, 28,3 procent, och uppgick till totalt 4,7 miljarder dollar under kvartalet. Varje år sedan 2013, när IDC började sammanställa IT-infrastrukturinvesteringar i olika miljöer, har det offentliga molnet representerat majoriteten av investeringarna och IDC förväntar sig att denna andel kommer att öka under de kommande åren.

På ännu längre sikt räknar IDC med att investeringarna i IT-infrastruktur för moln kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxt  på 13,3 procent, och uppgå till totalt 88,6 miljarder dollar år 2022, och då stå för 57,6 procent av de totala investeringarna i IT-infrastruktur. Av den summan kommer investeringar i det publika molnet stå för 66,3 procent och fortsatt växa snabbare än privat molninfrastruktur.

De största leverantörerna av molninfrastruktur under tredje kvartalet var Dell med en marknadsandel på 14,2 procent, följt av HP med 9,8 procent av marknaden och Cisco med 6,4 procent.