Chat with us, powered by LiveChat

Företaget

Binero.Cloud är en svensk leverantör av högpresterande infrastrukturtjänster i molnet.

Binero.Cloud är en del av Binero Group vars huvudsakliga erbjudande finns inom moderna tjänster kring hosting, IT-drift och managering samt molntjänster.

Binero Group erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, IT-drift, ip-nummer, seohosting, molntjänster, IT-infrastruktur, managering mm. Binero Group ska erbjuda små och medelstora företag digitala lösningar för att synas och verka effektivt.

I koncernen ingår även bolagen Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Koncernen har en historik som sträcker sig 20 år tillbaka.
Koncernen har idag ca 70 anställda.Vår styrka

Alla bolag inom Binero Group drivs av samma högre syfte, detta inkluderar givetvis Binero.Cloud också.

Vårt högre syfte är att: Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Vårt bidrag till syftet är att vi vill ”möjligöra digital utveckling”.

Detta bygger på att vi tror….
• Att den digitala utvecklingen kommer att accelerera och tekniken bli mer komplex.
• Att en större andel av innovationer kommer att kräva digitala lösningar.
• Att människor vill att lösningar och funktioner ska vara enkla att förstå och använda.
• Att vår kompetens kommer att bli än mer central för den digitala utvecklingen.

Vår påverkan på syftet är ”så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation”.

Detta bygger på att vi tror….
• Att människor vill utvecklas och bli framgångsrika.
• Att när människor kan genomföra sina idéer leder det till välmående och lycka.
• Att när människor genomför sina idéer och är innovativa leder det till utveckling och effektivisering.
• Att innovation leder till fler företag, fler arbetstillfällen och välstånd i samhället.

Genom att sätta vårt definierade högre syfte i centrum för alla våra aktiviteter är vi övertygade att gruppens tillväxt sker i tandem med den allmänna utvecklingen i samhället.


Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter.

Kontakta oss!