Certifieringar

Binero strävar för att uppfattas som en trygg och pålitlig partner som motsvarar våra kunders förväntningar och behov. Certifieringar som understryker detta är därför mycket viktiga för oss.

Vi certifierade enligt både ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001 för att kunna motsvara våra kunders krav och förväntningar och skapa trygghet. ISO-certifieringarna är ett tydligt bevis på att vi som organisation arbetar med miljö, kvalitet och säkerhet enligt internationella standarder och att dessa även revideras av utomstående parter.

Informationssäkerhet

Inom Binero Group är informationssäkerhet en central del för hela vår organisation, inte minst i våra förpliktelser gentemot kunder. Det går helt enkelt inte att prata om IT-lösningar och inte ha ett tydligt engagemang kring säkerhet. Vi är sålunda certifierade enligt ISO 27001, som är en kravställande standard för informationssäkerhet. Detta omfattar alla aspekter av verksamheten, inklusive styrningen av organisationen och dess processer.

Kvalitetsledning

Vi arbetar strukturerat med förbättringar för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster och erbjudanden. Vi mäter även kundnöjdheten kontinuerligt. Vi är certifierade enligt ISO 9001, som är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. ISO9001 betyder att vårt ledningssystem, vilket även inbegriper våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. Ledningssystemet undergår löpande förbättringar och kontrolleras genom återkommande revisioner, både externa och interna, för att på så sätt garantera kvaliteten på alla våra tjänster.

 

Miljöansvar

Ett fokus på miljö och hållbarhet kommer att vara den viktigaste hygienfaktorn för IT- och teknikbolag i framtiden. Med stegrade krav från kunder, myndigheter, finansiärer och övriga aktörer i omvärlden är ett fortlöpande och långsiktigt miljöarbete en vital faktor för överlevnad och ökad konkurrenskraft på marknaden. I och med att vi certifierar vårt miljöledningsarbete, i enlighet med ISO 14001, visar vi på att vi tar ett så stort ansvar för miljön runt omkring oss som möjligt. Detta gäller både gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter och samhället.

PCI DSS

Binero Group är certifierade enligt Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), en uppsättning riktlinjer/rutiner som hanterar säkerheten kring användningen av kredit- och bankkort. Genom att motsvara kraven enligt PCI DSS garanterar Binero, som leverantör, att branschens säkerhetspraxis och säkerhetskrav uppfylls.

Här kan du läsa mycket mer om PCI DSS:

https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/

En ekonomiskt pålitlig partner

Binero Group AB har en AAA-rating. Kreditbetyget är en kvalitetsstämpel som signalerar att ett bolag är en gedigen affärspartner för både såväl kunder som leverantörer. AAA-ratingen är det bästa betyget för kreditvärdighet som ett nordiskt aktiebolag kan erhålla. Det är bara företag som har visat på stabilitet över tid som erhåller AAA-betyg. Det innebär att företaget bl.a. har en förmåga att klara olika hög- och lågkonjunkturer. Andra krav är att man omsätter mer än två miljoner, varit aktivt i över tio år och innehar nyckeltal som är betydande högre än den specifika branschens genomsnitt.