Bineros klimatsmarta datacenter

Vi har en väl utvecklad miljöstrategi där våra datacenter är mycket energisnåla, men utan att någonsin tumma på prestanda. Vårt eget nybyggda datacenter i Vallentuna använder förnybar energi och genererar återanvändbar värme till invånarna i kommunen.

Binero har skrivit en hel del artiklar kring klimatsmarta datacenter. Läs gärna mer via nedan länkar:

Vi har flera datacenter, men det primära är vårt helt nybyggda datacenter DCS01 i Vallentuna, norr om Stockholm. DCS01 är kort och gott ett av världens miljövänligaste datacenter med ett stort fokus på energiåtervinning och strömsnål teknik och kyllösningar – men givetvis utan att göra något som helst avkall på vare sig prestanda, strömförsörjning eller säkerhet.

 

Vill Du komma på studiebesök och kika på datacentret? Inga problem. Låt oss veta i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Skicka meddelande

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Läs gärna mer om DCS01 här nedan! Utöver vårt eget nya datacenter, samt existerande center i Norrland, så hyr vi också in oss i ett antal noga utvalda och högpresterande anläggningar runt om i Sverige.

 

Kort info om Bineros klimatsmarta datacenter – DCS01 – fokus på hållbarhet & säkerhet!

 

DCS01 (Datacenter Stockholm 01) är det senaste datacentret som är designat av Binero Group. Själva byggnaden är konstruerad och uppförd i nära samarbete med E.ON som även har levererat den tekniska infrastrukturen för värmeåtervinning, redundant kyla och reservkraft.

Hållbarhet

Samtliga lösningar kring energi- och kylförsörjning är framtagna med miljön i åtanke. Utrustningen i ett datacenter är ständigt igång, den energi som nyttjas konverteras till värme som i sin tur måste kylas av. Normalt förbrukar kylprocessen en hel del energi utöver kostnaden att driva utrustningen. För att mäta hur effektiv denna process är används måttet PUE (Power Usage Effectiveness). Ett PUE-tal på 2 innebär att det går åt samma mängd energi att kyla av som att driva utrustningen (1+1) medan ett PUE-tal på 1,5 innebär att det nyttjas hälften så mycket energi att kyla av som att driva (1+0,5).

Vår avsikt är att hålla vårt PUE-tal under 1,1 (runt 1,05) vilket är oerhört effektiv. För att ytterligare minimera vår miljöpåverkan återvinner vi även samtlig överskottsvärme i fjärrvärmenätet, denna energi måste annars produceras på annat håll och med detta inräknat blir vi alltså mer eller mindre klimatneutrala. Intressant att notera är att vi skapar ca 30% mer värme än kylan som krävs. Det betyder att för varje producerad enhet kyla till utrustningen i hallen, genererar vi ca 1,3 enheter värme som leds iväg och kommer kommuninvånarna i Vallentuna till godo.

Binero Groups infrastruktur är dimensionerad för en effekt upp till 1MW. E.ONs två separata transformatorer är var för sig dimensionerade för 3MW. Fullt utbyggd kan överskottsvärmen från sajten stå för cirka en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.

Säkerhet

Hela fastigheten är omgärdad av ett elektrifierat staket som är kopplat till larmcentral. Byggnaden är tillverkad av betong och samtliga dörrar är skyddsklass 4 vilket gör det mycket svårt för en obehörig att rent mekaniskt ta sig in i fastigheten. Området ronderas av väktare vid slumpmässiga tillfällen dygnet runt årets alla dagar.

Larmsystemets perimeterskydd stängs endast av när en dörr öppnas – dörren får sedan endast vara öppen en viss tid, vartefter perimeterskyddet aktiveras igen (eller larmet går). Förutom öppnade dörrar (väggar saknar helt fönster) mäter perimeterskyddet även seismisk aktivitet (ex. borrande). Säkerhetssystemet vet när – och vilka – människor som är i lokalerna och i olika säkerhetszoner (ner på rack-nivå) garanterar att ingen obehörig når känslig funktion (eller information). När ingen behörig befinner sig i byggnaderna aktiveras volymskyddet automatiskt. Alla ytor i hallarna bevakas med övervakningskamera. Ev. larm går till polis, övervakningsbolag och vår personal.

DCS01 har bästa möjliga brandskydd i form av Novec gas och aspirerande detektorer som märker minsta tendens till brand i alla utrymmen och släcker genom att sänka syrenivån (utan att vara farligt för personer i lokalen). Brandlarmet larmar automatiskt brandkåren.

Läs mer om DCS01 – vårt nyaste datacenter här: DCS01 folder