Miljö & Hållbarhet

Datacenter är extremt energikrävande och om de byggs på fel sätt riskerar de att bli rejäla miljöbovar. Därför är vi väldigt stolta över att vårt nya datacenter är ett av de absolut grönaste i världen!

Vi har länge strävat efter att på alla sätt leva som vi lär och i vårt helhetstänk ”Närodlad IT” är det av yttersta vikt att det miljömässiga avtrycket sätts i förarsätet. Eftersom vi alla vet att naturens resurser inte är oändliga och att vi alla därför måste bidra till att mota klimathotet, är det för oss en självklarhet att uteslutande använda förnybar energi och att återföra så mycket som möjligt av värmen i energinätet. .

Att tänka grönt är inte bara en trend – Binero Group hoppas och tror att miljömedvetenhet på alla sätt kommer att vara en hygienfaktor för alla IT-bolag i framtiden – och att allt fler kunder väljer att köpa tjänster från leverantörer som inte bidrar till onödigt resursslöseri.

Den gröna profilen genomsyrar varje del av vårt nya datacenter i Vallentuna, även datacentrets innandöme – både för att det är miljövänligt men också för att det är konkurrenskraftigt för oss själva, genom att miljövänlig teknik helt enkelt drar mindre ström.

All energi som datacentret genererar kommer till 100 procent från förnybar el, och överskottsenergin från servrarna i datacentret kommer att återvinnas och bli värme för hem och byggnader i Vallentuna. Beräkningar pekar på att datacentret på sikt ska kunna täcka så mycket som en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.