Service Level Agreement (SLA)

Våra förpliktelser vad gäller leverans och kvalitet gentemot dig som kund.

I dagens digitala värld och affärsliv är det av allra högsta vikt att allt fungerar som det ska – och framför allt att det alltid gör det. Oförutsedda avbrott är på alla sätt förödande – och kostar omedelbart ditt företag pengar, oavsett om det handlar om att din onlinebutik går ner eller om produktiviteten stannar av för att ditt företag inte kommer åt era tjänster i molnet.

Som leverantör gör vi allt som står i vår makt för att allting alltid ska vara upp och igång. Med hjälp av toppmodern teknik, redundanta och högpresterande datacenter med flera separata nät och strömkällor och en noggrannhet i varje detalj av tjänsternas utformning kan vi garantera en enastående tillgänglighet.

Tillgängligheten regleras i det som brukar kallas SLA (Service Level Agreement) – helt enkelt ett avtal mellan oss som leverantör och dig som kund där vi förbinder oss att klara en viss nivå av tillgänglighet (eller upptid, som vi ofta benämner det). Våra åtaganden gentemot dig som kund hos Binero.Cloud vad gäller alla våra IT-drifttjänster, infrastruktur och kommunikationstjänster kan du läsa om i vårt utförliga SLA.

Här kan du läsa exakt vad som regleras i vårt SLA och vilka villkor och undantag som finns. Om du som kund har ännu högre krav än vad som erbjuds i vårt standard-SLA finns möjlighet att teckna ytterligare tjänster för larm, övervakning och åtgärd eller för ännu tätare backup. Det viktigaste för oss är att tillfredsställa alla dina onlinebehov och att se till att dina tjänster och funktioner alltid fungerar optimalt och säkert.

SLA Binero.cloud