12 juli 2019

Så förbereder du för en smidigare molnresa

För företag som vill migrera till molnet, med omfattande (och ofta spretiga) mängder funktioner och data i många olika former, kan det lätt bli en lång och besvärlig resa. Enligt en ny undersökning får heller inte mer än två tredjedelar av de stora företagen full nytta av sina molnmigreringar.

I undersökningen ”Perspectives on Cloud Outcomes: Expectation vs. Reality”, utförd av Accenture, svarar hundratals ledande IT-proffs från stora globala företag på frågor om deras molnsituation och syn på molnet som helhet.

Inledningsvis pekar företagen ut frågetecken kring säkerheten och de komplexa förändringar på både operativ och affärsnivå som teknikskiften kan medföra, som de tydligaste hindren för en framgångsrik molnresa.

De flesta företagen ser ändå stora fördelar med molnet. Den övergripande tillfredsställelsen med molnet var över 90 procent i genomsnitt – men vad gäller kostnad, snabbhet, affärsnytta och servicenivåer uppgav endast ett av tre företag att de var helt nöjda med dessa områden. Dock ser företagen fler fördelar ju mer de investerar i molnet. Nöjdheten med ovanstående områden ligger på nästan 50 procent bland de företag som gjort större investeringar, jämfört med mindre än 30 procent för de som nyligen startat sin molnresa.

Företagen saknar rätt kompetens

Ett annat hinder för att lyckas fullt ut med molnresan är att det ofta saknas intern molnkompetens. 42 procent av de tillfrågade företagen menade att bristande kompetens inom deras egen organisation hindrade deras utveckling och initiativ i molnet. Att knyta till sig molnkompetenser är därför givetvis eftertraktat bland företagen – hela 87 procent av de tillfrågade uppgav att de var intresserade av att göra detta.

Resan mot molnet kan alltså vara komplex och utmanande. Men den måste inte vara det. Med rätt förberedelser och insikter kommer det att gå betydligt smidigare den dagen du väl sätter igång (eller slutför) din flytt – och du kommer att se resultat mycket snabbare. Så, vad kan du då göra för att förbereda din molnresa på bästa sätt?

Först och främst måste du identifiera och förstå ”varför” du ska genomföra en migrering till molnet. Detta är kanske den viktigaste ingrediensen för en framgångsrik molnresa. Det är lätt att stanna vid att prata om hur viktigt det är att få fart på molnet, men att hitta ett tydligt ”varför” kan vara en kamp för många företag.

Steg ett är att slå fast dina prioriteringar och förväntningar:

• Strävar du efter lägre allmänna kostnader på lång sikt?
• Är ditt mål att vara rustad med bättre skalbarhet för framtiden?
• Vill du boosta prestanda och effektivitet?
• Eller lägga till extra lager av säkerhet?
• Kanske alla ovanstående saker?

Blicka in i framtiden

Det vackra med molnet är att det öppnar för otaliga möjligheter att enkelt växa och expandera. Att förstå dina behov när det gäller flexibilitet måste därför ligga i framkant av din planering för molnet.

Innan du fattar några beslut om vilka molnplattformar du ska hoppa på eller hur du ska utföra själva migreringen, bör du skaffa en (realistisk) bild av hur ditt företag kommer att se ut om ett, två eller till och med fem år. Detta kan vara av kritisk vikt vid bedömningen av skalbarheten, lagringsmöjligheter, användaråtkomst och övergripande prestanda hos varje potentiell plattform. Molnlösningen (eller lösningarna) du väljer bör kunna växa med dig på ett naturligt sätt i framtiden.

Vad menar vi med det? Låt oss som ett exempel anta att du för närvarande har ett huvudkontor för ditt företag där alla anställda arbetar. I detta scenario är tillgänglighet och samarbete vanligtvis rätt enkla saker att lösa.

Men om du i framtiden anställer fler människor, som kanske sitter i andra städer eller jobbar på distans hemifrån, så behöver dina molnlösningar kunna hantera även denna typ av decentraliserade användare. De måste framför allt ha säker tillgång till datacenter och företagsprocesser – vilket därför också bör vara en prioritet när du väljer molnlösningar. Det viktigaste att komma ihåg är att du vill ha alternativ, inte begränsningar, i dina molnlösningar.

Ta hjälp av proffsen

Om du inte är en erfaren IT-expert som förstår molnet på ett både tekniskt och strategiskt plan, kommer du snart bli varse om att det finns en hel del farthinder längs vägen som du kommer att tvingas hantera. En molnmigrering är sällan (om någonsin) 100 procent smärtfri. Därför lönar det sig nästan alltid på lång sikt att ta hjälp av en kompetent molnleverantör som kan finnas med längs vägen och bistå med planering, rådgivning, stöd och support. De kommer också att hjälpa dig med att fullt ut skydda dina data, och säkerställa att din verksamhet kan flyta på i princip som vanligt, under migreringen till molnet. Dessutom kan de utbilda dina egna anställda så att de höjer sin kompetens kring de nya molnlösningarna.

Det finns helt enkelt väldigt många fördelar med att anlita proffs för att hjälpa dig med din molnresa. Så om du har det minsta tvivel om din egen, eller ditt teams, förmåga att säkerställa en sömlös migrering till molnet – gör dig själv en långsiktig tjänst och lämna både grovarbetet och finliret åt experterna.

En migrering till molnet är ofta ett monumentalt steg att ta, inte minst för mindre företag. Men det kommer att vara värt det. Från lagring, mjukvaror och kommunikationstjänster till hela redovisnings- och CRM-system – molnlösningar ger enormt mycket ljusare förutsättningar för långsiktig överlevnad i dagens digitala affärsvärld.Beroende på hur väl du planerar och utvärderar, kan resan antingen vara en välsignelse eller en förbannelse. Ha våra råd i åtanke när du planerar din molnresa. Och tveka inte att kontakta oss på binero.cloud för att få hjälp att lägga upp en molnstrategi för just dina unika behov!