Domäner hos Binero

Vårt fokus är att leverera marknadens bästa domäntjänst och att du som kund ska vara nöjd med hanteringen och användningen av din domän.

Vad är ett domännamn?

Enkelt beskrivet är domännamn till för oss människor för att vi lättare ska komma ihåg adressen till webbplatser. Kommunikationen mellan klienter och servrar på nätet sker med hjälp av IP-adresser, vilket kan beskrivas som ett slags telefonnummer som hjälper dig att hitta rätt bland alla hundratals miljoner webbplatser. IP-adresser består av ett antal siffror separerade med punkter. Exempelvis är (i skrivande stund) IP-adressen till Bineros webbplats 195.74.38.55 – vilket givetvis kan vara vanskligt att komma ihåg. Därför använder vi domännamn som består av läsliga tecken, som (förhoppningsvis) är lättare att minnas.

Med hjälp av DNS (domain name server) översätts domännamnen sedan automatiskt till för maskiner förståeliga IP-nummer utan att vi som användare vare sig märker det eller behöver tänka på det. En huvudfunktion i DNS är med andra ord att översätta kommunikationen mellan de sifferbaserade IP-adresserna och de textbaserade domännamnen, vilket gör navigeringen på nätet betydligt enklare för oss människor.

Hur är ett domännamn uppbyggt?

Själva domännamnet består av flera delar. När du registrerar en domänadress gör du vanligtvis två huvudsakliga val, du väljer dels vad din domän ska heta (ditt namn, ditt företags namn etc) och dels under vilken toppdomän du vill lägga domänen. På internet används två typer av toppdomäner, dels de landsspecifika toppdomänerna som .se, .fi eller .dk och dels den typ av toppdomäner som kallas generiska toppdomäner där vi till exempel återfinner gamla klassiker som .com, .org och .net men även nyare varianter som .online och .shop.

Om vi tar www.binero.se som exempel så är det vi dagligt tal kallar domän med andra ord den för oss unika delen av domännamnet, det vill säga binero, som i sin tur ligger placerad under Sveriges toppdomän .se.

Det finns också något som kallas subdomän, eller underdomän, som fungerar som ett tillägg till domänen med den tillhörande toppdomänen. Servrar tilldelas till exempel (vanligtvis) subdomännamn utifrån sin respektive funktion, till exempel www för webbservrar, ftp för filservrar och mail för e-postservrar.

Subdomäner används också ofta för att dela upp ett domännamn i olika delar och till exempel hänvisa till olika verksamheter. Vi på Binero har till exempel både blogg.binero.se och store.binero.se där alltså blogg och store utgör subdomäner till domänen binero. Du kan ha hur många subdomäner du vill, och det är inget du behöver betala något extra för – det du registrerar (och betalar för) är själva domännamnet, det vill säga binero.se.

Köp din domän!

Binero är utöver att vara ackrediterade för både .SE, .NU och .EU också en ICANN-ackrediterad registrar och vi har därför ett stort utbud av toppdomäner vi själva är direkta registrar för.

 

Köp din domän här!